zaterdag 18 december 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Europese openbare aanbesteding printvoorziening ten behoeve van de N.V. Nederlandse Gasunie - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Snelfietsroute F28 Utrecht - Amersfoort - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Cliplans - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Directievervoer provincie Groningen - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31048375: Aankondiging van een wijziging BGT DBFM-Overeenkomst A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raamovereenkomst bodemonderzoek - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

31143393: Groot Onderhoud 21-22 NN West incl. VenR A32 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-07-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

WAN-verbindingen - Driestar-Wartburg College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

ICT-Hardware - Chr.Scholengemeenschap 'Prins Maurits'
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering ict-hardware - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Flexibele schil payrolldienstverlening, uitzenden en detacheren - Campus Deltion College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MicroCT scanner TU Delft, 2021-9958 - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst licenties LvC - Gemeente Boxmeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Market consultation for the purchase of a system that enables spatial transcript and protein expression analysis in ex vivo tissue - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Programma manager Joint Corridor Off Road Topsector Logistiek - Stichting Connekt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud E/W-installaties bruggen en sluis - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inburgeringsaanbod B1-route en Z-route Kop3 gemeenten - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Financieel analist - Project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

warme drankenautomaten - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hemostate Systemen - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT dienstverlening Noord Hollands Archief - Noord-Hollands Archief
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2438. Onderhoud Electrotechnische Installaties. Perceel 2. Prv. Gelderland Zuid - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoormeubilair - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Parkeersysteem tbv parkeergarage centrum Schalwijk te Haarlem - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ongevallenverzekering - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A02.008.2019 Inzamelen en verwerken van bedrijfsafval en vernietiging vertrouwelijk papier - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Integrale beheercontracten - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en...
Lees verder

31089547: Aankondiging van een wijziging Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis maatregelen verplaatsing NHW-objecten - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ontwikkellocatie Zilverstraat - Hoogstraat te Enkhuizen - Gemeente Enkhuizen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Het ontwerpen en realiseren van een drietal (in omvang beperkte) deelgebieden van project Vismigratierivier te Kornwerderzand. - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 |...
Lees verder

Advies- en ingenieursdiensten (2) - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

VNGR - Procesbegeleider Schuldendomein (5x) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

VNGR - Procesbegeleider Schuldendomein (5x) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

VNGR - Proces Consultant - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

EA Huur en bewassing textiel t.b.v. Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Secondary School - Stichting "Het Rijnlands Lyceum"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Heraanbesteding voor de levering van Voedingsmiddelen en aanverwante artikelen - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Publiekscatering Marinedagen Den Helder - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Cateringdiensten
Lees verder

Ondersteuning Europees gefinancierde projecten - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van gemeente Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Maatschappelijke Ondersteuning vanaf 2022 (Wmo) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ruimtelijke en verkeerskundige adviesdiensten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Leveren P&C applicatie Gemeente Rijssen-Holten 2021 ev - Gemeente Rijssen-Holten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A07.291.2021 Ontwerpteam sportzaal Oppenheimstraat - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Herinrichting Oude Kern Stevensweert - Gemeente Maasgouw
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Record Management Applicatie - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 |...
Lees verder

WAN- en internetconnectiviteit - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kaaslijn - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerpdiensten - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ontwerpdiensten De Tolakker - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviesdienst installatietechniek - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Flexibele arbeid - Gemeente Ermelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Audiovisuele middelen - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ecologisch maaien bermen en terreinen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten - Samenwerking A2 gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Inhuur personeel groenvoorziening - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering kabels NV Juva - N.V. Juva
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Kringloopwinkel exploiteren en inzameling grof huishoudelijk afval (huis aan huis) - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

Brandverzekering Stichting Yuverta (De Drie AOC's) - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Adviseur Leren en Ontwikkelen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en onderhoud Schuimblusvoertuigen - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

COVID-19 materialen en middelen - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Strategisch ICT-Maatwerk Advies - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing Noorderpoort - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwprocesmanager 't Wooldrik - Gemeente Borne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gladheidbestrijdingsmaterieel met bijkomende diensten (medio mei 2022 - medio mei 2026) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Industry 4.0 - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

MINFIN - EA Bedrijfsfitness - Ministerie van Financien
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie voor de aanschaf van een microscoop voor live-cell imaging in kweekplaten - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Assessments Rijk - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf Sneeuwschuiven en opzetstrooiers - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Parkeerbeheer LBSP voor Universiteit Leiden - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

EU Print-,kopieer- en scanvoorzieningen - Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, Alkmaar en omgeving...
Lees verder

EA van een raamovereenkomst voor aanleg en onderhoud van nieuwe wijken in Zeewolde. - Gemeente Zeewolde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud waterkeringen 2022-2023 - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van voor CO2 gecompenseerd aardgas voor haar GXX aansluiting en groen gas voor KV aansluitingen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuw Haags Bibliotheeksysteem - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering van Duurzame elektriciteit - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding verkeersregelaars - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Notice in case of prior voluntary transparancy - UV Aerosol/Cloud Lidars - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Distribution Transformers HV Protection Covers (onderhandeling) - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-01-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder

Marktconsultatie grondstoffen matrassen en kussens - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Kussenslopen
Lees verder

MARKTSESSIE Zwolle - Realisatie Passerelle - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Software en diensten Venus - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbestedingsplatform - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RVS klemmen en aansluitzadels voor stalen gasleidingen - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Instellen DAS / Marktplaats Inhuur ten behoeve van SwiF - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder