vrijdag 17 december 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Groot onderhoud elementen 2022-2025 grondgebied Heerhugowaard en Langedijk - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Stedenbouw en Landschap Veghels Buiten - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Werving- en selectiediensten - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare EU aanbesteding ICT-beheer (netwerk-, leer- en kantooromgeving) WereldKidz - Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding voor het leveren, plaatsen en onderhouden en wijzigen van verkeersregelinstallaties in de gemeente Haarlemmermeer. - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur van personeel via een Broker - Invest-NL N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Communicatieadviseur Duurzaamheid en Arbeidsmarktcommunicatie - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Specialistisch reinigen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare EU aanbesteding levering hardware en aanverwante dienstverlening WereldKidz - Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bron -en Contactonderzoeken ten behoeve van Covid-19 - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Eerste- en tweedelijns onderhoud van parkeerautomaten (aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Implementatiemanager GRJR - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktverkenning Muntentransport - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wegvervoersdiensten
Lees verder

Audiodescriptie - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandstoffen - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Charge cards
Lees verder

Salarisadministratie - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

End User Devices & accessoires - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1,...
Lees verder

Pakketdiensten - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Financieel medewerker - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

25526 | Huisvesten Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Justitie en Veiligheid aan het Lange Voorhout 7 (realisatie) te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Wasserijdiensten voor medisch en laboratoriumtextiel - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OLP STOPOZ i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestrijden Japanse Duizendknoop - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU CBO Zeist - Chromebooks en toebehoren - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU CBO Zeist - Touchscreens en toebehoren - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheer en Onderhoud E&W installaties Gebouwen - Gemeente Loon op Zand
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Openbaar Onderwijs Houten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

51.2021 2x senior adviseurs brandveiligheid I - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

51.2021 2x senior adviseurs brandveiligheid II - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AIP en APM - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering Wegenzout - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31165103 Aanbesteding Gladheidbestrijdingsmaterieel Rijkswaterstaat en Provincie Noord Brabant - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Studio ontwerp & realisatie - NOS
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

A08.159.2021 Raamovereenkomst Spelen - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Jaarlijkse inspectie en onderhoud aan sporttoestellen, sportmaterialen en sportvloeren - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dagelijks onderhoud aan Waterbehandelingsinstallaties - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Operationele Lease Wagenpark - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderzoeksopdracht, Verbetering Landbouwgronden door Ophoging met slib uit de Eems-Dollard - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dosimetrie Systeem voor Douane - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf vrachtwagen(s) met kipperbak en laadkraan - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst bouwkundige werkzaamheden 2 - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

RO Renovatie Stuwen en Arbomaatregelen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Digitaal Leer Platform; LMS - (peer) feedback - digitaal portfolio - programmatisch toets applicatie - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Regulier groenonderhoud - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding brandverzekering Gemeente Goeree-Overflakkee - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342...
Lees verder

Aankondiging van vrijwillige transparantie inzake het snoeien van Bomen door aannemer Arie Arts Decos - Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41...
Lees verder

Verzekeringsmakelaarsdiensten - NOS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake levering antivirale middelen voor de behandeling van Covid-19 patiënten achteraf - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

RFI - SF6 Sensor - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Sensoren
Lees verder

DOS-2021-0006411: Versterken lokale energie initiatieven in Zuid-Holland en begeleiden van het lerend netwerk. - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bestek 2420. taject 135. Onderhoud N313 Duitse grens - Aalten - Lichtenvoorde - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening - St. Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Offerteaanvraag Onderzoek 'Ervaringen van cliënten en huisartsen m.b.t. keuzen in de behandeling in de zorgtrajecten persoonlijkheidsstoornis en depressie' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Copiers - Stichting Opmaat groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Beheer- en Onderhoud Openbare Verlichting - Gemeente Baarn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022...
Lees verder

Warme Dranken voorzieningen - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering en onderhoud rittenregistratie - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Video, Animatie, Podcast en Crossover producties - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BZ EA Dienstvoertuigen voor de Ambassade Brussel - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-02-2022 | Plaats van uitvoering: België BE | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag Onderzoek 'De toepasbaarheid van modelleren met het Decision Model and Notation (DMN) op de kwaliteitsstandaard borstkanker.' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Handhavingsjurist Wabo-bouwen (voor 32-36 uur) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Beheersing eikenprocessierups (EPR) gemeente Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden 2022 ev - Gemeente Rijssen-Holten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Vrachtauto 90KN 4x2 koel-vries opbouw -2021 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Vrachtauto 90KN OSG rijopleiding - 2021 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Vrachtauto 40KN VOPS -2021 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Vrachtauto 40KN KM roadshow - 2021 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie apparatuur SEH UMC Utrecht - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Vrachtauto 135KN 6x2 vacuumwagen - 2021 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering duurzame bureaustoelen - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer, onderhoud en doorontwikkeling DRIS-server, inclusief hosting en (optioneel) aanverwante applicaties - Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Taxaties - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Financiële en...
Lees verder

Programma Management Officer (PMO) Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Standaard werkplekhardware en accessoires - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Openbare procedure - Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BNNVARA, VPRO en NTR - Europees openbare aanbesteding - E&W onderhoud en advisering - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

2018.65004.015.023 Fin - EA Inzicht in Beleving - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebouwenbeheer Naturalis Biodiversity Center - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitgebreide Gevaren Verzekering - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Groepstaxi en gymvervoer - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

W-installaties ROCvA-F en VOvA - ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Webwinkel gebruikersgoederen - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-02-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Cable Protection Pipes 2021 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding nazorg vanaf 2022 - Omgevingsdienst Midden-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondersteunende diensten Duurzaam Bouwen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanmeldings- en Selectiedocument: Uitvoeren van een Bouwteam werk - "Het aanleggen van nieuwe kabels en gas- en drinkwaterleidingen t.b.v. het aanpassen van de N468" - N.V. Juva
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

A02.11.2020 Levering bedrijfskleding, PBM's en schoeisel ten behoeve van Cluster Beheer en DZB van de gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Programma coördinator Wachttijden - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

IBM- en SAP expertise - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

BHV opleidingen en trainingen - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie gladheidsbestrijding Provincie Fryslân - Provincie Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: | CPV: Sneeuwruimingsdiensten
Lees verder

Elektromechanische sleutelsystemen en cilindersloten t.b.v. brandweertoegang VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder