woensdag 15 december 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Bedrijfsafval ingezameld op gemeentelijke locaties Gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Standaard microscopen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meetdiensten Energie Rijksoverheid - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud groot en klein groen (incl onkruidbestrijding op verharding) - Gemeente Oldenzaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering bedrijfskleding en PBM's aan NV Irado Schiedam - N.V. Irado
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2022...
Lees verder

Raamovereenkomst levering en aanleg speeltoestellen gemeente 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren en installeren van compacte batterijen voor pilot energieopslag bij wooncomplexen - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reconstructie van de Vondelsingel e.o. – Oost Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Applicatie Kwaliteitsgestuurd Beheer - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Warme dranken voorzieningen - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SZW-CATM-HIS-MC specialistische reiniging - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Onderhoud warmtekrachtkoppeling (WKK) Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2031 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Technische...
Lees verder