dinsdag 14 december 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Marktconsultatie doorontwikkeling Centrale Distributielaag (CDL) - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Support-werkzaamheden grootschalig Europees proefbevolkingsonderzoek 4-IN-THE-LUNG-RUN - Erasmus MC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Rietland maaien deelgebied J Rottige Meente en Brandemeer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfskleding en gerelateerde dienstverlening - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gebied Zee-Zevenaar - MLT-ML Vernieuwing wisselverwarming Havenspoorlijn 2021 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Contract 5, Cluster poldergemalen 3 (DIG-12383) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-12-2021...
Lees verder

201865006.028.082 VWS-EA-Hosting Corona applicaties RDO d.t.v. UBR|HIS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renaissance van de Velperweg Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-01-2022...
Lees verder

NU Leo Kanner - Laptops en toebehoren - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31149080: Marktconsultatie tbv van de voorbereiding van de aanbesteding Renovatie AC/CV Topshuis - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VNGR - Business analist/onderzoeker Dennis en Eva - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Onderhoud sportparken - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Onderhoud Antieke Sluizen - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Intermediair Inhuur Trainers bij het Opleidingsinstituut DJI - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Partner in textielservice - RAV Brabant Midden-West-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Noord-Brabant NL41 |...
Lees verder

Woonrijpmaken Slotvrouwe - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-12-2021...
Lees verder

AI 2020-0249 Bouwrijp maken Koffiefabriek incl. kademuur vervanging - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-03-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Spellen en Hobbyartikelen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ingenieurs- en adviesdiensten gemeente Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Instellen van een DAS t.b.v. externe inhuur personeel - Werkbedrijf De Binnenbaan B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Market consultation Sample Holder - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Softwarebroker, Levering Standaardprogrammatuur en Aanverwante Dienstverlening - Gemeente Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hardware scholengroep Veluwezoom - Stichting Scholengroep Veluwezoom
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud gazons Blaaksedijk, Heinenoord en Oud-Beijerland - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Terrein- en groenonderhoud t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Toezicht en exploitatie fietsenstallingen gemeente Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder