zaterdag 11 december 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
1-W-13602-21: Renoveren gemaal Willem Schurmannstraat (G0010) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-02-2022...
Lees verder

Raamovereenkomst projectmanagement Veghels Buiten - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Onderhoud E,W&T-installaties gemeentelijk vastgoed Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf burgerzaken applicatie gemeenten Koggenland, Opmeer en Medemblik (KOM-gemeenten) - Gemeente Medemblik
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Kop van...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Achterhoek VO - Stichting Achterhoek VO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Software en aanverwante dienstverlening, gemeente Apeldoorn, 2022 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Lansingerland - Levering Elektriciteit 2022 - 2023 met optiejaren 2024 t/m 2026 - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verduurzaming gebouwenportefeuille 2021-2025 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-06-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Instroomronde Aanbesteding Jeugd Ondersteuning, Wmo Ondersteuning, Hulp bij het Huishouden, Vervoer en Casusregie - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding Afvaldienstverlening voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg - Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Foto -en Videoapparatuur - Stichting SiNTLUCAS
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Operationeel planningsysteem - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Renovatie zuiveringskring Alphen Noord & Renovatie zuiveringskring Alphen Kerk & Zanen (DIG-12497) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Senior Communicatieadviseur project Roseknoop - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Vormgeving en opmaak corporate communicatie en huisstijlmiddelen GoedopWeg - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Niet-openbare aanbesteding Onderhoud Elektrotechniek en Werktuigbouw - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Groot Onderhoud Openbare Verlichting - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviesdiensten op het gebied van strategische organisatieontwikkeling voor de transitie van de gemeente Aalsmeer naar regiegemeente. - Gemeente Aalsmeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst huur inzamelvoertuigen met chauffeur - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Nieuwbouw VSO Drechtster College - Stichting Yulius
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Server & Storage - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Inkoopadviseurs, gemeente Apeldoorn 2022 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation CBRN Hand Protection - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: |...
Lees verder

Medewerker Serviceteam - Cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31161149 Planuitwerking V&R HLD Trance 4&5 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

Arts, fijnmazig vaccineren - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf 2 tractoren en 1 shovel ABG Organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

VNGR - Adviseur Werk-, Inkomen-, Schulden- en Inburgeringsdomein (WISI) - Specialisatie Schulden - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

DPS Training Organisation - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviesdienst Strategie - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Subsidietender 'Wmo-hulp in de buurt' - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Subsidietender 'Specialistische Jeugdhulp in de buurt' - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

WFRL-11-20023 Hout (Naaldhout en Hardhout) - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud Stadsdeel 1 & 3 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WFRL-11-19994 Oververhitters Woudagemaal - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren van Boomsubstraten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Asfaltonderhoud gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Hellendoorn 2022 e.v. - Gemeente Rijssen-Holten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hartkleppen en -ringen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie buitenlandse postbezorging Wageningen University & Research (WUR) - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Post- en koeriersdiensten
Lees verder

Geophysical investigations IJmuiden Ver Wind Farm Zone (sites V and VI) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur BI Specialist/Gegevensanalist - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur Informatiespecialist iWmo-iJw - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland (Zone college) - Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland handelsnaam Zone.college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Meubilair - Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en Omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

31149080: Marktconsultatie tbv van de voorbereiding van de aanbesteding Renovatie AC/CV Topshuis - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

210071GZD Aanschaf en onderhoud diverse Bedrijfswagens Gemeentewerf Zwijndrecht - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Detachering van tijdelijk personeel ten behoeve van de directie Campus & Real Estate - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AV middelen (levering en onderhoud) - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

OLP CNS Putten i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Ver. voor Chr. Nationaal Schoolonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tankautospuiten - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. Universiteit Utrecht - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Infiltreerbaar maken buffers TPE - Gemeente Beek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-01-2022...
Lees verder

Brandverzekering Juva N.v. - N.V. Juva
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-D-01212-21: Openbare aanbesteding onderhoud div transportinstallaties in de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Treinreiniging internationaal materieel - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

De beste Mobiliteitsdienstverbanden voor werknemers van de gemeente Rotterdam. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Informatiebeheerder - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Drukwerk & Creative Services - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Architectuurdiensten Station Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Europese aanbesteding touchscreens en ICT advies- en ondersteuningsdiensten - Stichting iPabo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Calamiteiten waakvlamovereenkomst - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vooraankondiging Banqueting & Cateringdienstverlening - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: | CPV: Kantinediensten
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure voor de productie en levering van drukwerk ten behoeve van Zuyd Hogeschool - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding architect nieuwbouw Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

EA Afvalmanagement - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Boomonderhoud - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien bermen, taluds en watergangen Noordoostpolder - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PAC (Protection Automation Control) - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandcontract Gemeente Apeldoorn - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Publicatie gunning dienstverlening - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Beheer strand- en zwemlocaties gemeente Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Peperkliplocatie, Schiedam - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

2021.061 Instandhouding Openbare Verlichtingsinstallaties van 6 gemeenten in de regio LEK-Merwede - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie uitvoerende partijen nieuwbouw Kindcentrum Leeuwesteyn - Willibrord Stichting
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding verzorgen van stoel- en praktijkmassages - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2426 Onderhoud Electrotechnische Installaties Perceel 1 Prv, Gelderland Noord - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meetdiensten Energie Rijksoverheid - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2021 - EU Tender 50 kV cable systems - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

PV-systeem Harnaschpolder - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022...
Lees verder

ICT Hardware - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Verzekering arbeidsongeschiktheid pensioen voor bestuurders ten behoeve van de gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder