vrijdag 10 december 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Industrieel Reinigen - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Netwerkcomponenten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-04-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eenheidsprijzen Groenwerkzaamheden - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

2021 - 2025 Afhandelen Vergunningaanvragen - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

210129GDD Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

High-Throughput Cryo Electron Microscope - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

210130GDD Raamovereenkomst kappen en aanplanten bomen - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31172615: Ingenieursdiensten ten behoeve van Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

210151GDD Raamovereenkomst tbs uren boomonderhoud - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leerlingenvervoer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest 01-08-2022 t/m 31-07-2026 - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Bouwteampartner Groot Tuighuis - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Offerteaanvraag Zorginnovaties in de oncologische en cardiovasculaire zorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inkoopkader IPS (Individuele Plaatsing en Steun) - UWV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

verwerken kca - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie (strategische) adviesdiensten 1.0 - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

1-L-18706-21: Het leveren van bestelauto's - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondersteuning bij de Raadsenquête naar Amare - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Marktconsultatie (strategische) adviesdiensten - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Food & Non Food 2021 - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL...
Lees verder

Renovatie Museum Het Valkhof - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gezamenlijke Inkoop BINASK Ashram College, Scala College & Coenencoop College - SCOPE scholengroep Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw distributiegebouw op Camp New Amsterdam te Soesterberg - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beveiligings- en Verkeersregelings- (VKR) diensten - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud Verhardingen - gemeente Landsmeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Niet-Openbare Europese Aanbesteding Integraal Onderhoud buitenruimte t.b.v. Avans Hogeschool (10 vestigingen 2022 t/m 2024) - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2021-0236 - Organiseren van collectieve inkoopacties voor verduurzaming van particuliere woningen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vangen van wasberen - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Curio U031 Advies en begeleiding financiële dimensie Vaststelling Opleidingsaanbod MBO - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Kindwijs - Schoonmaak Bosseschool - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Kindwijs - Schoonmaak Oranje Nassau - Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs op Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

IKC adviseur installatie - Gemeente Montferland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

IKC adviseur constructeur - Gemeente Montferland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NPO ondersteuning gemeenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Automatisering Bezetting- en benuttingsmetingen aangepaste versie. - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NextSequencer Biomics - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Aankondiging ingeval van vrijwillige transparantie voor de vervolg contractering met een jaar van de onderliggende systemen t.b.v. de belastingtaken voor de BEL Gemeenten - BEL Combinatie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud gazons Blaaksedijk, Heinenoord en Oud-Beijerland - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integrale Zelfredzaamheidsroute - gemeente Súdwest-Fryslân, Heerenveen en Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Europese aanbesteding collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur BOA's Gemeente Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Schoonmaakdiensten Deurne - Gemeente Deurne
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Agrarisch Personeel voor GTB Bleiswijk - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en distributie diepgevroren afbakbrood, banket en gebak - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leerroutes B1- en Z-route - regio Fryslân - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Diensten nieuwe wet inburgering - Gemeente Venlo
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Tender kavel 4B1 Sluisbuurt Zeeburgereiland - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Scanoplossing parkeren ten behoeve voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Maaionderhoud bermen en watergangen Vierlingh 2022 - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31172425 Ondersteunende producten Contractmanagement West Nederland Noord (Garantieclaims, Schaderijdingen en VtW's) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Pc workshops voor kinderen van minimagezinnen - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Managementassistent - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Automatische deuren - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Projectleider aanbesteding mobiele units - "Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.)"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

System Integrator - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeente Amsterdam - Gegunde tenders Externe Inzet Gemeente Amsterdam (EIGA) Q3_2021 - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Zakelijke dienstverlening:...
Lees verder

Inburgeringsvoorzieningen voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

EA maatwerk kasten en vitrines - Koninklijk Conservatorium - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICT Infrastructuur t.b.v. De Vos scholen - Bestuur OSVS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tender gronduitgifte Middenblok - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Market consultation wind farm model - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Floormanager afspraken- en informatielijn, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Re-integratiediensten voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

EA verhuisdiensten - Koninklijk Conservatorium - Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Medewerker Verkiezingszaken - cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inspectie, meting en beproeving elektrotechnische installatie (NEN1010) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoudscontract geüpgraded Transmission Election Microscope - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding persoonlijke beschermingsmiddelen 2021 - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Marktconsultatie - Nieuw Haags Bibliotheeksysteem - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud Hach apparatuur - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Renaissance van de Velperweg Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-12-2021...
Lees verder

Large Gas Filters - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Scherpenzeel, Vijfheerenlanden en Woudenberg - Uitzendkrachten tot en met schaal 8 - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNGR - Technisch cloud strateeg - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Specialistische veiligheidsuitrusting - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Stedenbouwkundige - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zorg in Onderwijstijd - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

VRBN Brandweerkazerne Brabant Noord Architect - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31174167: Legionellabeheer huurpanden Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding 'Inhuur personeel niet in loondienst' t.b.v. gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Súdwest-Fryslân en Weststellingwerf - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud Elementenverhardingen en Kleine Projecten Infra - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie boeken voor mediatheken en medewerkers - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gedrukte...
Lees verder

Levering en onderhoud Surface Supplied Equipment - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Software broker en optioneel aanverwante dienstverlening - Shared Service Center DeSom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leerlingenvervoer West Maas en Waal - Gemeente West Maas en Waal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

W-installaties Prokind/VCPO - Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Digitale Archief Ruimte - Gemeente Helmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: | CPV: Software en...
Lees verder

ICT Hardware - Stichting Prisma
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Raamovereenkomst assessments VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderzoek keuzes voor een duurzame toekomst - herijking provinciale rol en begroting - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountancydiensten boekjaar 2022-2024 - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-06583-21: Aanbesteding Onderzoeksveldwerk. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Customer Communications Management SVB - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemeente Opsterland - Verwerking Groenafval - Gemeente Opsterland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 |...
Lees verder

Gerechtelijke Inning Buitenland 2021 - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-12-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder