dinsdag 7 december 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Vergunningen voor zeekabelaanlandingen

Vergunningen voor zeekabelaanlandingen
Dit rapport geeft een overzicht van de benodigde vergunningen voor het realiseren van zeekabelaanlandingen.
Lees verder

Kamerbrief ontwikkelingen zeekabels
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond zeekabels.
Lees verder

Bijlage 2: Landing a sea cable in the Netherlands
Bijlage 2: Landing a sea cable in the Netherlands.
Lees verder

Bijlage 3: Zeekabels in Nederland
Bijlage 3: Zeekabels in Nederland.
Lees verder

Uitstelbrief over kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 1 EZK-begroting
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer dat het het helaas niet mogelijk is gebleken om de beleidsdoorlichting binnen de toegezegde termijn te doen toekomen.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over brief UNESCO over gaswinning Waddenzee
Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de brief van UNESCO over de voorgenomen gaswinning onder de Waddenzee. De Tweede Kamerleden Kröger, Bromet (beiden GL) en Thijssen (PvdA) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met implementatie richtlijn (EU) 2018/1972 (Telecomcode)
Minister Blok informeert de Tweede Kamer over wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met implementatie richtlijn (EU) 2018/1972 (Telecomcode).Een gelijke brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Kamerbrief over fondsversterking ROM Regio Utrecht B.V.
Minister Blok informeert de Tweede Kamer over fondsversterking ROM Regio Utrecht B.V.Een gelijke brief is tevens naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over 9e incidentele suppletoire EZK-begroting 2021
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over de 9e incidentele suppletoire begroting voor 2021 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Lees verder