maandag 6 december 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over reactie op het WRR Working Paper 'Verdelende rechtvaardigheid in het ...

Kamerbrief over reactie op het WRR Working Paper 'Verdelende rechtvaardigheid in het klimaatbeleid'
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius informeert de Tweede Kamer over reactie op het WRR Working Paper 'Verdelende rechtvaardigheid in het klimaatbeleid'.
Lees verder

Kamerbrief over Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) informeert de Eerste Kamer over het Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie.
Lees verder

Kamerbrief over aanbieding EITI-rapporten 2019 en 2020
Minister Blok biedt aan de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Nederlandse rapporten over 2019 en 2020 over de activiteiten van de Nederlandse delfstoffenindustrie.
Lees verder

Kamerbrief over analyse Shell-vonnis
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de analyse Shell-vonnis.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over afhandeling van schade door steenkoolwinning
Minister Blok (EZK) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over de afhandeling van schade door de voormalige steenkoolwinning. De vragen zijn gesteld door het lid Beckerman (SP).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over interne analyses en afwegingen aangaande gaswinning Ternaard en de aanleg van een elektrische stroomkabel onder de Wadden
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over interne analyses en afwegingen aangaande gaswinning Ternaard en de aanleg van een elektrische stroomkabel onder de Wadden. De Tweede Kamerleden Van Raan en Vestering (beiden PvdD) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Bijlage: Verslag 1ste bestuurlijk overleg Ten noorden van de Waddeneilanden
Bijlage: Verslag 1ste bestuurlijk overleg Ten noorden van de Waddeneilanden.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over "de Mijnbouwregeling"
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over "de Mijnbouwregeling". Het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over "de zware gasbeving in Garrelsweer''
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over "de zware gasbeving in Garrelsweer''. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Lees verder