Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over Kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2022

Kamerbrief over Kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2022
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de Kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2022.Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief over Naar een nationaal plan voor het energiesysteem 2050
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) informeert de Tweede Kamer over Naar een nationaal plan voor het energiesysteem 2050.
Lees verder

Kamerbrief jaarrapportage arbeidsmigranten
Via deze brief stuurt het kabinet de jaarrapportage Arbeidsmigranten naar de Tweede Kamer. Deze rapportage heeft twee doelen: breed inzicht geven in de ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie en inzicht geven in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer.
Lees verder

Kamerbrief over het Nationaal plan energiesysteem 2050
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) informeert de Eerste Kamer over het Nationaal plan energiesysteem 2050.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de verdere stappen in het project over de aanlanding van de Kabel Ten noorden van de Waddeneilanden
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius meldt dat de antwoorden op vragen over de verdere stappen in het project over de aanlanding van de Kabel Ten noorden van de Waddeneilanden later komen dan gebruikelijk. . De Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot en Boucke (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de derde voortgangsrapportage van de TVL
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over inzake de derde voortgangsrapportage van de TVL De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over publicatie documenten van Wob-verzoek beleidsrijke begroting klimaat
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over openbaar gemaakte documenten van een Wob-besluit over het pakket aan klimaatmaatregelen die het kabinet op Prinsjesdag 2021 in de Miljoenennota heeft aangekondigd (de beleidsrijke begroting klimaat). Dit is informatie die heeft voorgelegen in de Ministeriële Commissie Klimaat en Energie en de Begrotingsraad over dit onderwerp.
Lees verder

Kamerbrief over aanpassing steunmaatregelen
Minister Blok, Minister Hoekstra, Staatssecretaris Wiersma en Staatssecretaris Vijlbrief informeren de Tweede Kamer over aanpassing steunmaatregelen.Eengelijke brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen EK over gevolgen stopzetten subsidiëring nutsvoorzieningen in Caribisch Nederland
Staatssecretaris Knops (BZK) geeft antwoord op vragen over gevolgen van het stopzetten van de subsidiëring van nutsvoorzieningen in Caribisch Nederland. De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer heeft de vragen gesteld.
Lees verder