donderdag 2 december 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over definitieve toekenning project Nationaal Onderwijslab

Antwoorden op Kamervragen over definitieve toekenning project Nationaal Onderwijslab
De ministers Blok (EZK) en Hoekstra) sturen hun antwoorden op vragen van de Eerste Kamerfractie van PvdD over de omzetting van de voorwaardelijke in de definitieve toekenning van budget uit het Nationaal Groeifonds voor het project Nationaal Onderwijslab.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over opmerkelijke ommekeer van Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over een opmerkelijke ommekeer van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het subsidiebesluit dat is genomen over de vrijwillige sluiting kolencentrale.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij rapport Ondernemen in 2021 - Onderzoek naar ondernemerschap en de impact van corona
Minister Blok (EZK) biedt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Ondernemen in 2021 - Onderzoek naar ondernemerschap en de impact van corona' van de Kamer van Koophandel aan.
Lees verder

Rapportage Industrieel Participatie beleid 2019-2020
Minister Blok biedt de Rapportage Industrieel Participatie beleid 2019-2020 aan de Tweede Kamer aan.
Lees verder

Kamerbrief over verduurzaming Tata Steel Nederland
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang rond de verduurzaming van Tata Steel Nederland (TSN) en de uitvoering van diverse moties die hierover zijn ingediend.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over energieleverancier Enstroga dat omvalt door de hoge gasprijs
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK Klimaat en Energie) geeft antwoordt op de vragen van de Tweede Kamerleden Gijs van Dijk en Thijssen (beiden PvdA) over het bericht 'Ook energieleverancier Enstroga valt om door hoge gasprijs' . Vanwege de voor de beantwoording benodigde afstemming kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord. De antwoorden zullen zo spoedig mogelijk volgen.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over foute investeringen die de klimaatramp verergeren
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK Klimaat en Energie) geeft mede namens de minister van Financiën, de antwoorden op de vragen van het lid Leijten (SP) over 'foute investeringen die de klimaatramp verergeren'.
Lees verder

Kamerbrief over uitstel beantwoording vragen over Windpark IJsselwind en Windpark Delfzijl Zuid
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (VWS) informeert de Tweede Kamer dat de vragen over uitspraken van de Raad van State over Windpark IJsselwind en de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid niet binnen de gestelde termijn van 3 weken kunnen worden beantwoord. De vragen zijn gesteld door de leden Erkens en Peter de Groot (beiden VVD).
Lees verder