vrijdag 10 december 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebele...

Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid 18 november 2021
Minister Blok (EZK) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de EU-ministers verantwoordelijk voor het Cohesiebeleid, die plaatsvond op 18 november 2021.
Lees verder

Kamerbrief voortgang RES-proces
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Regionale Energiestrategieën (RES). Daarbij beschrijft zij de aandachtspunten voor de komende 2 jaar tot de vaststelling van de RES 2.0 in juli 2023 en de rol van het Rijk hierin.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over zonne-energie op de Noordzee
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) meldt dat de antwoorden op de vragen over zonne-energie op de Noordzee later komen dan gebruikelijk. Tweede Kamerlid lid Bouke (D66) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over faillissement Anode Energie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over het artikel 'Anode Energie vraagt faillissement aan vanwege energieprijzen' later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Erkens (VVD) en Boucke (D66) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over wijziging regels industriële emissies in Besluit activiteiten leefomgeving
Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) geeft antwoord op vragen over de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving met betrekking tot het actualiseren en aanscherpen van enkele regels op het gebied van industriële emissies. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over de Kabinetsreactie op het bericht dat het hoofdkantoor van Shell verhuist naar het Verenigd Koninkrijk
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de Kabinetsreactie op het bericht dat het hoofdkantoor van Shell verhuist naar het Verenigd Koninkrijk.
Lees verder

Kamerbrief over Marktordening en marktontwikkeling waterstof
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius informeert de Tweede Kamer over Marktordening en marktontwikkeling waterstof.
Lees verder

Bijlage bij Kamerbrief over Marktordening en marktontwikkeling waterstof
Bijlage bij Kamerbrief over Marktordening en marktontwikkeling waterstof
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Van Oord bestelt megaschip voor bouw windmolens'
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Van Oord bestelt megaschip voor bouw windmolens'. Het Tweede Kamerlid Amhaouch (CDA) heeft de vragen gesteld.
Lees verder