woensdag 15 december 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Nota van Wijziging

Nota van Wijziging
Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames).
Lees verder

Kamerbrief over de Toezegging aan het lid Azarkan tijdens de behandeling van de begroting EZK
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) over de Toezegging aan het lid Azarkan tijdens de behandeling van de begroting EZK.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over faillissementen van energiebedrijven
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen van de leden Leijten en Beckerman (beiden SP) over faillissementen van energiebedrijven.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Ook energieleverancier Enstroga valt om door hoge gasprijs'
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) geeft antwoord op over het bericht 'Ook energieleverancier Enstroga valt om door hoge gasprijs'. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Bijlage: Beslisnota 0ver Steunpakket in het eerste kwartaal van 2022
Bijlage: Beslisnota 0ver Steunpakket in het eerste kwartaal van 2022.
Lees verder

Kamerbrief over Steunpakket in het eerste kwartaal van 2022
Minister Blok, Minister Hoekstra, Staatssecretaris Wiersma en Staatssecretaris Vijlbrief informeren de Tweede Kamer over Steunpakket in het eerste kwartaal van 2022.Een gelijke brief is tevens naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang ICSID-procedure Uniper
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over de voortgang van de investeerder-staat geschillenbeslechtingsprocedure (ISDS), die Uniper tegen het Koninkrijk der Nederlanden is gestart bij het International Centre for Settlement of Investment Disputes (hierna: ICSID).
Lees verder

Antwoorden op nadere vragen over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de nadere vragen over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Lees verder

Kamerbrief over de Aankondiging verlenging subsidieregelingen m.b.t. energie-innovatie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius informeert de Tweede Kamer over de Aankondiging verlenging subsidieregelingen m.b.t. energie-innovatie.
Lees verder