vrijdag 17 december 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Bijlage bij kamerbrief Aankondiging verlenging subsidieregelingen m.b.t. energie-inn...

Bijlage bij kamerbrief Aankondiging verlenging subsidieregelingen m.b.t. energie-innovatie
Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van , nr. WJZ/ 21278179, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de vervaltermijnen van enkele subsidiemodules voor de Topsector energieprojecten.
Lees verder

Kamerbrief over Voorhang subsidieregeling ERA-NET energieprojecten
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius informeert de Tweede Kamer over het Voorhang subsidieregeling ERA-NET energieprojecten.
Lees verder

Bijlage horende bij Kamerbrief over Voorhang subsidieregeling ERA-NET energieprojecten
Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie van [ ], nr. WJZ/ 21307436, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de vaststelling van de subsidiemodule ERA-NET energieprojecten.
Lees verder

Kamerbrief over consultatie van de beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen
Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen. Ook biedt zij het rapport aan van Ecorys, Van Rossum en BOAG over een passende hoogte van de vergoeding voor aardbevingsbestendige bouw.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang strategische aanpak batterijen 2021
Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Nederlandse batterijenstrategie die in 2021 is gemaakt.
Lees verder

Kamerbrief over Financieringsmonitor 2021 en verkenning plan van aanpak kredietregister
Minister Blok (EZK) biedt de Tweede Kamer de Financieringsmonitor 2021 en verkenning plan van aanpak kredietregister aan.
Lees verder

Kamerbrief recente ontwikkelingen aardbevingen Groningen
Minister Blok (EZK) deelt de analyses van NAM over de recente aardbevingen in het Groningenveld en het advies van Staatstoezicht op de Mijnen hierover met de Tweede Kamer.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over Datacenters
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) geeft antwoord op Datacenters. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het energieverbruik van 5G-netwerktechnologie
Minister Blok (EZK)geeft antwoord op vragen over het energieverbruik van 5G-netwerktechnologie. De Tweede Kamerleden Thijssen en Kathmann (beiden PvdA) hebben de vragen gesteld.
Lees verder