vrijdag 17 december 2021

Consument beter beschermd tegen misleiding met prijsverminderingsacties

Consument beter beschermd tegen misleiding met prijsverminderingsacties
De prijs van producten wordt door verkopers soms korte tijd verhoogd, om deze daarna te verlagen en dit als een aanzienlijke prijsvermindering te presenteren. Het kabinet komt met regels om hier een einde aan te maken en te voorkomen dat consumenten zo worden misleid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Blok van Economische Zaken en Klimaat om de conceptregelgeving hiervoor te gaan consulteren.
Lees verder