vrijdag 17 december 2021

Benoeming programma-directeur-generaal Herstelbeleid bij Financiën

Benoeming programma-directeur-generaal Herstelbeleid bij Financiën
Mr. F.J. (Frank) van Diepenbeek wordt programma-directeur-generaal Herstelbeleid bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2022.
Lees verder

Benoeming programma-directeur-generaal Ketenregie bij Financiën
Drs. C.H.L.M. (Coen) van de Louw wordt programma-directeur-generaal Ketenregie bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2022.
Lees verder