dinsdag 9 november 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Uitbreiding warmtenet Polderwijk - Gemeente Zeewolde
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 08-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Partnerselectie P2 Europapark - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Circulaire ontmanteling Zuiderstrandtheater - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-12-2021...
Lees verder

Landelijk servicecontract (raamovereenkomst) Afscheidingsinstallaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaak en glasbewassing gemeente Rucphen - Gemeente Rucphen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA schoonmaak diensten - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Amsterdam - PHS - Bruggen Oostertoegang - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2021...
Lees verder

Aanbesteding "Veilig Mailen" MGR Rijk van Nijmegen - Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Early warning system voor het Batrachochytrium salamandrivorans virus in Nederland - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AFB2019-140245 Meerjarig Onderhoud parkeergarages, parkeerterreinen en fietsenstallingen - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VWS EA Klantcontactcentrum Optimalisatie Klantprocessen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van buitenbeplanting - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder