zaterdag 6 november 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Publicatie van vrijwillige transparantie m.b.t. de koop van ontlaadinrichtingen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Omgevingsvisie ABG-gemeenten - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Uitbreiding basisschool "De Vlieger" - Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding wagenpark- en werkmaterieelverzekering - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerp en realisatie parkeergarage Nieuw Rhijngeest Zuid - Universiteit Leiden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2022...
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Ontwikkeling de Kandelaar Ameide - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Werving en selectie systeem - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software...
Lees verder

Sociaal Medische Advisering - Bizob
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

31169969 Bestorting ontgrondingskuilen Oosterscheldekering - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanvullende Individuele Ondersteuning ( AIO). - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wide Area Netwerkdiensten 2021 - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hulp bij huishouden (Hbh) WMO diensten - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Mass spectrometer tbv de afdeling Center for Neurogenomics and Cognitive Research (CNCR) van de VU - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie: Detachering van tijdelijk personeel Campus & Real Estate - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor de...
Lees verder

57 - 2021 Groenonderhoud Meerstad, Oost en Oude Wijken - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Bouwteam aanleg F35 Centraal Station Twekkelerzoom - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Vloeronderhoud - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Collectieve zorgverzekering minima gemeente Gennep - open house - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2024 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bloedanalysediensten ten behoeve van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT hardware, touchscreens, papier - Onderwijsstichting MOVARE
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU Catent - Laptops - Stichting Catent
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Lease Wagenpark - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dierennoodhulp Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Veterinaire...
Lees verder

Brokerdienstverlening - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ingenieursdiensten Mijnbouw vraagstukken Kerkrade - Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU Catent - Chromebooks en toebehoren - Stichting Catent
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gunningen DAS WerkenInGelderland, 1 augustus 2021 t/m 31 oktober 2021 - Stichting Werken in Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Betonputten voor ondergrondse containers - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2021...
Lees verder

Campagnedienstverlening voor de Rijksoverheid - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Raamovereenkomst koop en levering tractie voedingscomponenten voor gelijkrichterstations tram en metro - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ambulant GGZ Lokaal - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2396 Vervanging conventionele verlichting door LED armaturen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gunningen Q3 2021 DAS Waterkracht - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Parkeerdienstverlening gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

BZ - EA - Reinigungsdienstleistungen Niederländische Botschaft in Wien - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: Oostenrijk AT | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Touchscreens RSG Wolfsbos - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EU aanbesteding ICT Hardware RSG Wolfsbos - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud en herstel sportvelden gemeente Bladel - Gemeente Bladel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Natura 2000 maatregelen Stelkampsveld - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Wkk's rwzi Garmerwolde - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU Leerrijk - Schoonmaak De Berk (voorheen Theresia en Klimop) 3 - Stichting Leerrijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Multifunctionele helmen VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitrusting...
Lees verder

Meubilair - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Nieuw Financieel Systeem Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nu Leerrijk - Schoonmaak Kinderboom 3 - Stichting Leerrijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Leerrijk - Schoonmaak De Vaert 3 - Stichting Leerrijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf combizuiger - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gebied Oost - BBV Veluwe 2022 incl. FW Zutphen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NU Bravoo Schoonmaak - Den Bussel 3 - Stichting BRAVOO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Bravoo - Schoonmaak Touwladder 3 - Stichting BRAVOO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gemeente Scherpenzeel, Vijfheerenlanden en Woudenberg - Uitzendkrachten tot en met schaal 8 - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Beek - Gemeente Beek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud Groen begraafplaatsen BAR-organisatie - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud, glasbewassing en levering sanitaire middelen ROC Friese Poort - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DOS-2021-0005709 - Doorontwikkeling Transform benadering voor gemeenten - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DOS-2021-0003552 - Projectbegeleiding Warm in de Wijk Den Haag - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Groningen - Herstel perronkappen deel B - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Smart, circulaire en duurzame schoonmaak - Evides NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

WFRL-11-20851 Bestrijding watercrassula - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wegmeubilair - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Support-werkzaamheden grootschalig Europees proefbevolkingsonderzoek 4-IN-THE-LUNG-RUN - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ecologische randvoorwaarden voor opgroeisucces van kievitskuikens - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor levering van Leermiddelen en distributie van Leermiddelen Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Wasserijdienstverlening - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

22005-50 ROK Onderhoud bomen en bosbeplantingen - Provincie Flevoland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten...
Lees verder

Webwinkel gebruikersgoederen - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: | CPV: Aankoopsoftware
Lees verder

Beveiliging- en receptiediensten - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Georganiseerd Vervoer WSD - WSD
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

AEB Amsterdam | Transport en opslag van CO2 - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Meubilair - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

2 Smalspoortractoren met front en achter klepelmaaiers - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

10600078084 - OM - Strategisch Adviseur QA - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering natuursteen tbv herinrichting dorpscentrum Uithoorn - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing Vossius Gymnasium - Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverlening ICT t.b.v. werving en selectie - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Service contract for electron microscopes - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Gunningen DAS Purmerend Q4 2020 en Q1, Q2, Q3 2021 - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Studenten Informatie Systeem - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Omgaan met invasieve exoten in de droge duinen - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

implementatie van het professionaliseringsprogramma De Transformatieve School - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Telefonie omgeving (SaaS/cloud) - ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder