vrijdag 5 november 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Gebiedsprocesmanager - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bestek 1565 Reconstructie aansluiting N391 Emmerweg - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Meubilair Ronduit en Openbaar Onderwijs aan de Amstel - Stichting Ronduit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, Alkmaar en...
Lees verder

Landelijk - WerkPlekBeveiliging op Afstand - Dienst Centrale applicatie (WCA) - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Communicatieadviseur Digitalisering - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Netwerkcomponenten - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maatwerk meubilair - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Rijopleidingen en Rijtrainingen - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Vacuüm wegenzout - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-08-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125 |...
Lees verder

31166144: Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland (VBA) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure leveren van vormgevingsdiensten voor de Veluwse Onderwijsgroep - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Open house Beschemd Wonen 2022 Maastricht e.o. - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet openbare Europese aanbesteding webdiensten voor de Veluwse Onderwijsgroep - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

2021009 Beheer natuurgebieden gemeente Schagen - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

EU - Combi Infra Noord-Holland (CINH) - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Warme en koude drankenvoorziening - RCC Methodiek - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2017 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Het leveren van maaimachines - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

Verbouwing voormalige Rabobank tot gemeenschapsaccommodatie Den Herd voor de kern Bladel - Gemeente Bladel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2021...
Lees verder

Servers - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Gerechtsgebouw Almelo (doorstart van TenderNed kenmerk 289488) - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-05-2022 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur implementatie adviseur - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inkoop- en bestelsysteem gemeente Veenendaal - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Compensatie Netverliezen EHS / HS / Net op Zee 2022 - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Huis aan Huis Energieadvies - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur extern personeel - De Onderwijsspecialisten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verandermanager VVTH-Keten - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31129545: Onderhoud stalen vaarwegmarkering - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst voor de bestickering, belettering en bewegwijzering - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Interimmanager huisvesting en facilitaire zaken - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Eigendommenverzekering Overheden - Gemeente Steenbergen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Doorontwikkeling huisstijl - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verduurzaming en onderhoud verlichting sportvelden Zwijndrecht 2022-2032 - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Zuid-Holland...
Lees verder

Levering Autobanden - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbestedingsprocedure voor de levering van schoolmeubilair Stichting Atlas College - Stichting Atlas College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Automated sample-preparation-and-transfer platform for a high-throughput metabolomics lab - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Strategisch Financieel Adviseur - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Strategisch Financieel Adviseur - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Infrastructuur Architect - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Financieel adviseur gebiedsontwikkeling - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktverkenning Online Participatieplatform (om de dienstverlening van de gemeente te versterken door bewoners te betrekken bij ontwikkelingen in Dordrecht). - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Projectleider ICT - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

10600075929 - OM Projectleider Flitspalen Nederland - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groenwerkzaamheden Zuid-Nederland NS Stations - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ontwerpteam Romeins Museum de Thermen Heerlen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Droog- en kruidenierswaren en voeding - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoeren van archeologisch onderzoek - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31137443: Het engineeren en uitvoeren van groot variabel onderhoud aan wegen en kunstwerken van het hoofdwegennet in Zuid-Nederland volgens programma 2019-2020 in drie percelen. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2018 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Programma-manager Moderne Digitale Communicatie - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10600077394 - OM - Ketenprojectleider - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering verspreidingsdata van flora en fauna in NL & instandhouden waarnemersnetwerk - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

10100041105 - Innovatieteam - Adviseur - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gebied Zuid-Oost - Realisatie BBV Limburg 2022 M-004804 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gezamenlijke Inkoop Lockers Ashram College, Scala College & Coenencoop College - Stichting Scala College en Coenecoop College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WFRL-11-21313 Toegangsbeveiliging - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10100042160 BD/DGRR Projectsecretaris - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0215 - Herinrichting Koninginneweg - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ingenieursdiensten - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU Groenonderhoud & Boomveiligheid - Stichting Primenius Basisonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Tender gronduitgifte Middenblok - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10100042294 - BD/DGSenB - Business Analist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

CRM devices: pacemakers, icd's, leads en home monitoring - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Randstad Overstroming Instrumentarium (ROI) - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur specialisten Ruimtelijke Ontwikkeling - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, IJmond NL323 |...
Lees verder

22003-50 ROK Inzet personeel en materieel. - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Publiceren vacatures - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZ-HIS-EA Horticulture programme Nigeria - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Planner, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groenonderhoud Veldhoven - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Facilitair Adviseur - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Regionaal Projectleider kwaliteitskader huiselijk geweld (lokale teams) Haaglanden 24u - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Bedrijfskleding en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (DIG-12069) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337, NEDERLAND...
Lees verder

Nieuwbouw onderwijscentrum te Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Repressief Informatiesysteem VRGV en VRF - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Koerierszendingen - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Meubilair Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Goirkestraat e.o., herinrichting - Ontwerpbureau - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

NO Geotechnisch onderzoek SAFE - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Telefonie (Mobiel, vast, servicenummers en connectiviteit) - N.V. HVC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A03.47.2021 Levering Hardware en AV middelen - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mobiliteits Data Systeem (MDS) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder