donderdag 4 november 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Vertaling en Nasynchronisatie fictie voor NPO Zapp / Zappelin - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31087901 voor het ontwerpen en uitvoeren van de A27 Houten - Everdingen - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2021...
Lees verder

Leerroutes en modules Wet inburgering 2021 - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals - Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Afzet van bouwstoffen, grond en asfalt - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare Spoed procedure 79710000 (beveiligingsdiensten) - GGD Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

31163438: Integrale uitbesteding diensten ten behoeve van project Vaarweg- en Kribvaksuppletie Waal - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Flexibele ondersteuning Omgevingsvergunning - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Gemeente Molenlanden - Onkruidbeheersing op verharding 2022-2025 - Gemeente Molenwaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Eigen Risicodragerschap WGA - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126 | Procedure:...
Lees verder

Meerstad, Groenewei woonrijpmaken - Grondexploitatiemaatschappij Meerstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Forensisch DNA-onderzoek aan munitie(delen) en het MPS DNA-onderzoek - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf AI SIEM - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Audio visuele middelen - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst ICT hardware - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

E-HRM applicatie t.b.v. Regio College en Horizon College - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, Alkmaar en omgeving...
Lees verder

Medewerker Terugvordering & Verhaal - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reclamemast A58 - Gemeente Best
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountancy dienstverlening - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Hardware (herzien) - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomsten voor de levering van balansen ten behoeve van meerdere Rijkslaboratoria - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Bestek 2345 - Circulair delven Prinsenhof - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Huishoudelijke ondersteuning (open house procedure) - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Uitbesteden Databasebeheer Gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Integraal onderhoud openbare ruimte, gemeente Zundert - Gemeente Zundert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

IJM050.62698 Regulier onderhoud Hygiëne - Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Bestek 2369 N344 Traject 34 tussen km 43.800 en km 53.460 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huishoudelijke Hulp - Semi Open House procedure - Gemeente Meppel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leermiddelen - Chr.Scholengemeenschap 'Prins Maurits'
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Terrein- en groenonderhoud t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging gunningen Q3 uit dynamisch aankoopsysteem inkoopadviesdiensten - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor Keuring, Onderhoud en Vervanging van Blusmateriaal - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software reseller gemeente Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Europese selectie installatieadviseur en constructeur nieuwbouw Da Vinci College en Antoni Gaudi, Purmerend - Purmerendse ScholenGroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Harmonisatie Doelgroepenvervoer - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Huis voor de Stad Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Compartimenterings containers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats...
Lees verder

Geluidswal op palenmatras park Vijfsluizen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Juridische Kennisbank, gemeente Apeldoorn - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wagenpark- en Werkmaterieelverzekering gemeente Midden-Groningen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Migratie en beheer van mobiliteitsdata - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bedrijfskleding en gerelateerde dienstverlening - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak - Stg Prot Chr PO te Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2020-0215 Realisatie aanvaarbescherming Houthavens - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Projectleider (Jurist) Omgevingsrecht en procedures - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kostenprijsonderzoek t.b.v. WMO Begeleiding en Dagbesteding - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Europese aanbesteding projectmanagement, directievoering en toezicht - Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 |...
Lees verder

Aanbesteding Raamovereenkomst koop en levering tractie voedingscomponenten voor gelijkrichterstations tram en metro - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Molenlanden - Gemeente Molenlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding BHV-opleidingen - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening - Viaa Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Warme Dranken automaten incl services en producten t.b.v Veiligheidsregio Groningen - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectleider Integrale Borging - cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Medior Projectleider Gebiedsontwikkeling (vastgoed) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Levering, Implementatie en Beheer van een Financiële SaaS-applicatie - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Housing, Hosting, Beheer en Onderhoud van het Bedrijfsvoeringssysteem IenW - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

M010 - Digitale AV presentatie- en leertechnologiemiddelen - Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Specialist grondzaken en gemeenschappelijke tuinen - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Financieel medewerker - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kostenprijsonderzoek t.b.v. WMO Begeleiding en Dagbesteding - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Broker voor de inhuur van personeel - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EduMare brand- en inbraakveiligheidinstallaties - Stichting Onderwijsgroep EduMare
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EduMare - onderhoud W-installaties - Stichting Onderwijsgroep EduMare
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

68-2021 Plantvak en grasveld verbetering/renovatie - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfskleding/Uniformen Handhaving en Toezicht - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebiedsaanpakkert - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie - Kantoorautomatisering - N.V. Irado
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

Raamovereenkomst Financieel Experts Verduurzaming DVvE BV - DVvE B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, Utrecht NL31 |...
Lees verder

Aanschaf Uitrukpakken en Arbeidshygiëne pakken t.b.v. Veiligheidsregio Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding kernapplicaties - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Market Consultation - Governance of integrated river basin management for sustainable agriculture in the Magdalena department - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderzoek en...
Lees verder

Sustainable Taxiing, purchase of two Taxibot vehicles with "Smart Airport Systems" - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

SZW EA Schoonmaakonderhoud en glasbewassing ten behoeve van Defensie locaties - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ingenieursdiensten Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk servicecontract (raamovereenkomst) Afscheidingsinstallaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Transport van langhout voor Staatsbosbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Alleenrecht dienstverleningsrelatie DGJ - gemeente Dordrecht - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

1-W-13602-21: Renoveren gemaal Willem Schurmannstraat (G0010) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BI dienstverlening - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Raamovereenkomst licenties LvC - Gemeente Boxmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding monitoring, beheer en onderhoud voor het duurzaam opwekken voor warmte- en koude behoefte - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en exploitatie sportaccommodaties - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Werkplekdienstverlening - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder