Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Beheer van de buitensportvoorzieningen van de gemeente Delft en het begeleiden van de renovaties van de buitensportvoorzieningen - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente Veendam - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Drukwerk - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Kindcentrum Appingedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding technisch beheer en onderhoud elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst inzake de levering van watergedragen camouflage verfsystemen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Preventief en curatief bestrijden eikenprocessierups 2022-2025 - Gemeente Oldenzaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31163756: Contract advisering ZN A Wegen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Inhuur personeel Sociaal Domein functieschaal 8, 9 en 10 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2039 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Biochemie analyzers enhanced - 2021 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Biochemie analyzers basic - 2021 - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vaste en Mobiele Telefonie - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Radio-,...
Lees verder

DO-Integrale onderhoudsbestekken Lelystad ZUID-OOST - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Renovatie en uitbreiding gemeentehuis West Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding levering, vervanging, onderhoud en inspectie Sportmaterialen SWF 21053 - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125 | Procedure:...
Lees verder

e-HRM-systeem incl. salarisverwerking gemeente Zeist - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Compacte elektrische veegmachine gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Multifunctionals Stichting Sophia Scholen - Sophia Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0241 Raamovereenkomst ingenieursdiensten werkvoorbereiding - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2018-0152 Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Windrichting Noord - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

31048375: Aankondiging van een wijziging Aanbrengen verkeerssignalering afrit Driebergen HRL deel 1 en deel 2 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding "Mechanische en elektrische inspectie pompen en gemalen" - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13, Zuidoost-Drenthe NL132 |...
Lees verder

GFE Containerbehuizingen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Adembeschermende middelen - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Overeenkomst Maaibestek - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst speeltoestellen en valdempende ondergronden - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Projectmanager Mobiliteitscentrum - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering Panoramabeelden - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Arts, fijnmazig vaccineren - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Financieel systeem gemeente 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderzoeken naar de toepassing van energiebesparende maatregelen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Afmelden gegunde opdrachten DAS Rijkswaterstaat - periode 1-4-2021 t/m 30-6-2021 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Touringcarvervoer t.b.v. Stichting Yuverta - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Softwarebroker - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Afmelden gegunde opdrachten DAS Rijkswaterstaat - periode 1-7-2021 t/m 30-9-2021 (zie bijlage) - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

NT2 Taallesprogramma's en toetsing - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebied Zuid-Holland Noord - Back-office en uitvoeringsbegeleiding ombouw emplacement Den Haag Centraal - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vooraankondiging Beredderen van milieu-incidenten - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Milieuzorgdiensten
Lees verder

Dienstverlening in het kader van bestuursadvies, specifiek gericht op het gebied van financiële en bedrijfsvoeringsvraagstukken. - Gemeente Aalsmeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting Noordwijk, Katwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Raamovereenkomst leveren, uitzetten gechipte minicontainers (rest, gft en pmd) en keukenfaciliteiten gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Junior Adviseur Mobiliteitscentrum - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten 2022 - 2026 - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van een kraan-haakarm voertuig - Gemeente West Betuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure:...
Lees verder

Provision of Cost Estimation Services - Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ontwikkeling Pleysier college & ISK - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-12-2021 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Satellietkeukens UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Keukenmeubilair en apparatuur
Lees verder

Onderhoud civieltechnische kunstwerken gemeente Moerdijk 2022-2025' - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Levering bomen & heesters Someren - Gemeente Someren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstverleningsovereenkomst toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen 24/7 storingsorganisatie PWN - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: | CPV: Wegmarkeringsuitrusting
Lees verder

Levering van 240 liter rolcontainers - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie (strategische) adviesdiensten - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Groningen Spoorzone - Realisatie Werk Station - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EOA Inhuur derden project- en beheervraagstukken Domein Ruimte - Gemeente Buren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Stadsbegrazing - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Inhuur van Milieu-inspecteurs - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandwerende voorportalen en rolschermen - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Architectenselectie Kindercampus Zuidas in Ravel - Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Projecten gebouwgebonden E&W installaties - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Kostenmanagement t.b.v. HWBP WL - volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Coordinator projecten / programmamanager dorpscentrum - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Digitale toetssoftware - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS - ICT Chromebooks - Stichting RENN4
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Stadsbegrazing - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

DAS ICT Touchscreens - Stichting RENN4
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Eccentric Rotary Plug Flow Control Valves for WarmtelinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

End User Devices (EUD) gemeente Súdwest-Fryslân - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125 | Procedure:...
Lees verder

Managed Service Provider voor inhuur extern personeel - EBN B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RAW Raamovereenkomst onderhoud sportvelden 2022-2025 - Gemeente Gulpen-Wittem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ad-hoc bedbewaking en Ad-hoc surveillancediensten UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

inhuur investment managers - ROM NH i.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brandweerkazerne en woningbouw Pionierkwartier Veenendaal - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Hermotorisering Veerpont 50er - GVB Veren B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Supply of pipe material for WarmtelinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Prefabricated secondary substations - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ingenieursadviesdiensten - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

201865005.011.030 SZW-EA-evaluatie REACT-EU d.t.v. UBR|HIS - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder