Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Gevel tot gevel groen bestekken - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag onderhoud Biezonderwijs Werktuigbouwkundige installaties - Stichting Biezonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31138794: Prestatiecontract Vaarwegen, Oevers en Dijken in MN Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering betonnen bestratingsmaterialen - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Herinrichting Kanaalstraat - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-12-2021...
Lees verder

Beschermd Wonen MVS-gemeenten - Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Optimalisatie websites op basis van één Content Management systeem (CMS) - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2022 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2022 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Externe inhuur en adviesdiensten - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding 'Onderhoud en technisch beheer van gebouwen' - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud StOVOG - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging: beroep op artikel 2.163 e Aanbestedingswet 2012 t.b.v. Raamovereenkomst Perceel 1: 'Warme dranken en Voorzieningen' met kenmerk 27691 - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Wagenparkverzekering voor de gemeente Maastricht - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Klantgeleidingssysteem ten behoeve van de gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NOORD-NEDERLAND NL1 |...
Lees verder

Europese aanbesteding - Legionellapreventie en beheer - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maaibestek 4L1, 4L2, 5L1. - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open Inwoner Platform - Coöperatie Dimpact UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Meubilair - Kantoormeubilair - Stichting RENN4
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

SAP Technisch Beheer en Technisch Applicatiebeheer - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie Basisschool Mijn Spoor te Heerlen - Onderwijsstichting MOVARE
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

DAS Meubilair - Kantinemeubilair - Stichting RENN4
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Uitvoering Jongerencoaching voor de gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en...
Lees verder

Junior toezichthouders - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Meubilair - Schoolmeubilair Primair Onderwijs - Stichting RENN4
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

DAS Meubilair - Schoolmeubilair Voortgezet Onderwijs - Stichting RENN4
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

DAS Meubilair - Vergader- en Personeelsruimtemeubilair - Stichting RENN4
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Contractering Gecertificeerde Instellingen (GI's) - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Relinen Rioolstrengen - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL...
Lees verder

Open house: Hulp bij het Huishouden - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-07-2028 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Lockers - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouwteam Herinrichting Berkel Lochem-Almen - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur project- en interimmanagement 2022 - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Collectief Koude en Warmtesysteem Stadscentrum Hoofddorp - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-01-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - BBV Havenspoorlijn Infra op orde scope 2021 (K-X00011 WP1B en K-X00012 WP1C) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C,...
Lees verder

Intrakoop Levering Elektriciteit 2024 en 2025 + optiejaren 2026 t/m 2028 - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Intrakoop Levering Aardgas 2024 en 2025 + optiejaren 2026 t/m 2028 - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Senior Adviseur Mobiliteitscentrum - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding breed individueel coaching aanbod voor De Haagse Hogeschool - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Servers en datacenter componenten & services - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie Entree en Fietsenstalling Nieuw Kijkduin - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Sociaal Medische Advisering Arbeidsongeschiktheid Onderzoek - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Vectoriseren Hulpkaarten - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

levering standaardsoftware licenties inclusief aanverwante diensten - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kijfhoek - Onderhoud heuvelsysteem - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem casco operationele voertuigen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Softwarebroker - SED Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem casco bedrijfsvoertuigen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Accountancydiensten controle TOZO-regeling - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Post- en koeriersdiensten gemeente Enschede en Losser - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Dataverbindingen en SD WAN dienstverlening - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: WAN-diensten
Lees verder

Kenniscentrum Hoogbegaafdheid - IUC-Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Industriële reiniging - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Monitor Verkeersveiligheidsrisico's Provincie Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Ondersteunende diensten voor de...
Lees verder

Marktconsultatie Logeerzorg Wmo - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Maatschappelijke en aanverwante...
Lees verder

Marktconsultatie Lease wagenpark SVB - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2024 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Hardware - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Toezichthouder Wabo - Gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

OW.32902 RWZI Bolsward renovatie - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DO-Integrale onderhoudsbestekken Lelystad NOORD-OOST - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

MRO artikelen - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Integrated ground model for two Wind Farm Sites within the IJmuiden Ver Wind Farm Zone - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Backoffice systeem Wmo - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeentehuis Dalfsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud watergangen 2021 gemeente Heerenveen. - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126,...
Lees verder

EA Leermiddelen Stichting Keizer Karel - Stichting Keizer Karel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure levering ICT hardware voor het Roelof van Echten College - Stichting Roelof van Echten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133 | Procedure:...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud en Schilderwerk - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Reverse Vending Machines Statiegeld - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ruimtelijke Ordening/Planjurist - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Adviseur Evenementenbeleid - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Realisatie busbaan (busbaan 490) te Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-01-2022...
Lees verder

Vitens Beveiliging overige locaties - Vitens N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-01-2022...
Lees verder

Voorbereiding Reconstructie Singelring Fase 3 - Gemeente Roermond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gronduitgifte Woontorens Kavel SUV Duin - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder