Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Duikmaterialen IUC21-693 - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie thuismonitoring (saturatie) - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische apparatuur
Lees verder

Marktconsultatie ten behoeve van aanbesteding Videoproducties, animaties en cameraregistraties - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Onderhoud van de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar - Gemeente Bergen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

31150500: Realisatie KRW Zwarte Water - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Studiecoachmonitor - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Waarder - Realisatie modulair onderstation - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-04-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Vervanging kade Noordwal en Hemsterhuisbrug - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Modelleur Waterbouw - cluster SO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Herinrichting Kanaalstraat - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0168 - Verwerking veegvuil - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2017 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Rietland maaien deelgebied D Rottige Meente en Brandemeer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31143621: het enigineeren en uitvoeren van Integraal Groot Onderhoud in Oost-Nederland '21-'22 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Communicatieadviesdiensten - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

backup- en uitwijkvoorziening - Stichting Koraal Groep Bestuurscentrum L
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4...
Lees verder

Groot Onderhoud Openbare Verlichting - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

digitalisering burgerzaken en informatievoorziening - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Acountantsdiensten - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeentepagina Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Verbouw KuBus gebouw (EKP Noord) 's HertogenBosch - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-01-2022 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

EU ICT Gebruikershardware - Stichting Allente onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding schoonmaakonderhoud De Rooi Pannen Breda - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

NU SKOWF - Schoolmeubilair Hieronymus en Petrus Canisius - Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Agile Project Management and Software Development tooling - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Brokerdienstverlening - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ontkluizing en vervanging bruggen Piet Heinplein - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie ten behoeve van aanbesteding Videoproducties, animaties en cameraregistraties - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktraadpleging Statistische databank met gedetailleerde Internationale informatie over consumentenproducten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Markt- en...
Lees verder

Toezeggingenregistratie - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-09-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

VNGR - Strategisch adviseur IBD (1) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Marktconsultatie adviesdiensten buitenschilderwerk 2022 - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure: | CPV: Bouwkundig advies
Lees verder

Projectleider Inkoop GRJR - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud watergangen (maaien) - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

NU Bravoo - Schoonmaak De Springplank 5 - Stichting BRAVOO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Bravoo - Schoonmaak OBS Touwladder / De Start 5 - Stichting BRAVOO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Woonrijpmaken Slotvrouwe - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Bravoo - Schoonmaak De Biezenkring 5 - Stichting BRAVOO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Bravoo - Schoonmaak de Radonkel 5 - Stichting BRAVOO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Bravoo - Schoonmaak Westerkim 5 - Stichting BRAVOO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BZK - EA - Software Omgevingswet - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud - Openbaar Onderwijs Oost Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie - Inhuur flexibele arbeidskrachten (niet zorg) - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor de...
Lees verder

31169506: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanleg groenvoorzieningen Zuiderveld-West, fase B - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZK-FMH-HIS EA Huur AV middelen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud bomen - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Utrecht - Implementatiediensten Tagetik - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Intermediair Inhuur Trainers bij het Opleidingsinstituut DJI - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Website - ZonMw
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw Coenecoop College Waddinxveen - Stichting Scala College en Coenecoop College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland...
Lees verder

Groenmaterieel - Stichting Pantar Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gereedschap
Lees verder

Huishoudelijke Ondersteuning voor de 4 BUCH-gemeenten - Gemeente Castricum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: IJmond...
Lees verder

Levering en onderhoud wiellaadschop - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering en distributie van leermiddelen voor het Voortgezet Onderwijs Stichting Landstede - Landstede Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gladheidbestrijding gemeente Oost Gelre 2022-2024 - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brand- en braakwerende opslagmiddelen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Acceptatie en verwerking afvalstromen sanering stortplaats Ketelweg te Veenendaal - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Het leveren van Halffabricaat Politielegitimatiebewijzen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT Hardware - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICT beheer-, support-, migratie- en adviesdiensten (DIG-12277) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Print- en kopieerapparatuur IRIS Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs - Iris, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Spellen en Hobbyartikelen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gebiedsaanpakkert - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Kantoorartikelen - Landstede Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, OOST-NEDERLAND NL2...
Lees verder

Integrale spoormeting GVB Amsterdam - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren en onderhouden Verkeersregelautomaten - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-12-2021...
Lees verder

Reinigen kolken en lijngoten gemeenten Bergeijk en Bladel - Gemeente Bergeijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31172492 Zeegrasherstel Zee & Delta en Noord-Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, Overig Groningen...
Lees verder

Senior Adviseur Planning & Control (32 uur) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mobiele graafmachine met aanbouwdelen - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DOS-2021-0007677 Raamovereenkomst Landbouwkundige adviesdiensten - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dienstverleningspartner ICT (netwerk hardware en netwerk diensten) - ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-09-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, Flevoland...
Lees verder

Schoonmaak en aanverwante dienstverlening - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Delta Scholengroep- onderhoud werktuigbouwkundige installaties - Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Delta Scholengroep- onderhoud elektrotechnische installaties - Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meubilair t.b.v. de universiteitsbibliotheek - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud brandpreventieinstallaties Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Werkplekapparatuur (kantoor en thuis) - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie aanpassingen Nieuwe Gemeentehuis Nijkerk - Gemeente Nijkerk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-12-2021 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bewaking en Beveiliging - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bewakingsdiensten
Lees verder

AUB EUMedConnect3 Transit Services 2021 - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur senior projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling - gemeente Bloemendaal - Gemeente Bloemendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Duikgassen inclusief cursus Duikgroep CZSK tbv DMO DBB - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder