Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
19112-10 NJO Oosterringweg - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf: support Hitachi apparatuur - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Toetredingsronde 2-2021 Open house inkoopprocedure voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Renaissance van de Velperweg Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Mobiliteits Data Systeem (MDS) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem t.b.v. Inkoop & Contractmanagement voor de Gemeente Maastricht - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Rail/Weg trekkrachten - NS Groep N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landelijk - Landelijke Uitrol Flitscamera's op overwegen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verkoop en (her)ontwikkeling De Wieken, Vught - Gemeente Vught
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering bloemen, fruitmanden en rouwwerk - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Vectoriseren Hulpkaarten - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inburgering - Gemeente Echt-Susteren
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inburgering Rivierenland B1-route en Zelfredzaamheidsroute - Regio Rivierenland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie 'Preventie radicalisering' gemeente Venlo 2021 - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Architectenselectie tbv Huize Padua - RvA-Bethaniestraat 2
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Dynamisch Verkeers Management (DVM) Wegkant West-Nederland Noord (ODW-WNN) - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-12-2021...
Lees verder

Gebied Zee-Zevenaar - Inventarisatie doeltracé Hvsp en A15 K-006312.2 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

(Project)secretaresse ter ondersteuning van manager Proberen en project(en) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Mobile voice- and datacommunication services - SURF B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland (Zone college) - Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland handelsnaam Zone.college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Thermische batterijen voor pilot met slim energienet bij particulieren - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie 4-laser spectraal flowcytometer - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder