Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Zaaksysteem (met geïntegreerd DMS en RMA) - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A03.47.2021 Levering Hardware en AV middelen - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Datacenter Naturalis Biodiversity Center - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Herontwikkeling Markt 10 - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Backoffice Ingenieursdiensten Project Markt 10 - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

DOS-2021-0005206 Opdracht Windenergie - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Monostroom PMD en Folie - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie openbare laadinfrastructuur op het LS-net - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud Beschoeiingen - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zonnestroominstallatie en onderhoud - Regio Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

2022 ev Warme drankenvoorziening WSHD - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aankondiging Bieding ontwikkelveld H5 en H6 De Tippe" - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Elektromechanische sleutelsystemen en cilindersloten t.b.v. brandweertoegang VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE (Digital) Marketing & Communicatie - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Deelmobiliteit met elektrische deelsteps - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure:...
Lees verder

Openbaar Meldsysteem (OMS) overdracht naar de markt (ATSP) Marktconsultatie / Infobijeenkomst. - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Kantoor Vol Afval (KaVA), circulair herontwikkelen kantoorgebouw op voormalig vliegkamp Valkenburg - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Marktconsultatie Audio en Visueel Apparatuur t.b.v. Raadzaal - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2020-0262 ROK Maaiveldinrichting en Beheer Overhoeks Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-12-2021...
Lees verder

Gebied Midden - Conserveren Lekbrug Culemborg 2023 L-005217 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Accountantscontrole Brabantse Wal - Gemeente Steenbergen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwteampartner reconstructie Heldensedijk / Meijelseweg incl. vervanging brug - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-12-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

Marktconsultatie E-HRM Pakket - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Groot Onderhoud N279.34, traject Meijel-Asten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-12-2021...
Lees verder

Marktconsultatie E-HRM Pakket - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder