Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
EA Beveiligingsdiensten gemeente Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien gazons - Gemeente Laarbeek - Gemeente Laarbeek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Markttoets aanschaf elektrische veegmachine - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg...
Lees verder

BZK - EA - Overnachtings- en bijeenkomstfaciliteiten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel systeem gemeente Leudal - Gemeente Leudal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

AI 2021-0216 - project kantplanken kunstgrasvelden 2021 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Zonnepanelen - Werkbedrijf Lucrato
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tijdelijke Huisvesting Dokkum - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Terreinonderhoud Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Grondwatermeetnet - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

NU CVO-NWF - Touchscreens en toebehoren - Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Maaien waterlopen Brabant Noordoost deel 1: Mill en Langenboom, Cuijkse Land, Makken en Bergjes - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien waterlopen Gewande en Maashorst najaar 2021 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien waterlopen Brabant Noordoost deel 2: Snelle Loop, Sint Anthonisbos en Overloon - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie vooraf: support Hitachi apparatuur - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Externen en IT-Projecten - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie ten behoeve van aanbesteding Videoproducties, animaties en cameraregistraties - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese Aanbesteding Wapenkoffers - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

3240495 - Levering van cadeaubonnen t.b.v. het Openbaar Ministerie - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider Zuid-Holland - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien waterlopen Emmen/ Steen/ Gees - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmedewerker Natuurbank - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Verhuisdiensten NHL Stenden - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie E-HRM Pakket - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rooster- en planningssoftware voor Onderwijslogistiek - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Audiovisuele middelen - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2022 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

TdaP-IPV vaccines - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectmedewerker Natuurherstel N2000 - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RAW Raamovereenkomst Boomonderhoud 2022-2024 gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

2021038 Accountantsdiensten - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Leermiddelen Primair Onderwijs - Quo Vadis. Stichting voor interconfessioneel (k/pc), katholiek en protestants-christelijk basis- en speciaal onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-10-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212 |...
Lees verder

Grafische dienstverlening en drukwerk - Onderzoeksraad voor Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Managed Service Provider MSP voor inhuur tijdelijke externe medewerkers - Gemeente Zuidplas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Kantoormeubilair - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw IKC+ Katwijk - Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

raamovereenkomst onderhoud bomen - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0236 - Organiseren van collectieve inkoopacties voor verduurzaming van particuliere woningen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

2021005 Bedrijfswagens voor Service Team - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Redvoertuig Brandweer Twente GEWIJZIGDE OPDRACHT TN75115 29/07/2016 - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Traineepool 2021-2023 - Gemeente Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie medisch klinisch videosysteem - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Video-opname- of...
Lees verder

Europese aanbesteding levering van leermiddelen en distributie van leermiddelen Stichting Scholengroep Spinoza - Stichting Scholengroep Spinoza
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Twee uitzendbureaus voor veertien aanbestedende diensten in de regio Drechtsteden / Zuid-Holland-Zuid - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam Vervangen Balgstuwen (DIG-12167) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-05-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Operationele Autolease - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Veere - Gemeente Veere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Transport en verwerking afvalstroom Metaal - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Kindcentrum De Horsten - Stichting Brigantijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

15476 | Renovatie PI Veenhuizen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure:...
Lees verder

Low Code Development Platform - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND...
Lees verder

Productiestraat AC6c - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Leerlingenvervoer 2022 en verder (Eindhoven en Waalre) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2031 - Gemeente Heusden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Installeren van...
Lees verder

Levering van Standaardprogrammatuur en daaraan gerelateerde Dienstverlenging - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Sequence netwerk COVID-19 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Vectoriseren Hulpkaarten - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De Stelp te Hollum aannemersselectie - Gemeente Ameland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation for a combined tender for a metocean assessment and a wind resource assessment - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Concessie abri's en losstaande reclamevitrines - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Marktconsultatie bloedafnamenaalden en injectienaalden - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische verbruiksartikelen
Lees verder

Afvalinzameling en –verwerking - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

(Internationale) missies - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Renovatie Stamriool Oss fase 4 - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening CSG De Waard - Christelijke Scholengroep De Waard - Aanbestedende dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Neonatale Hielprikscreening 2022-2026 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder