Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Berging Voertuigen en Vaartuigen - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure:...
Lees verder

Inburgering onderwijs route - Regio Gooi en Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

B1-leerroute voor gemeente Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2017 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Marktverkenning aardgas Radboud - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aardgas
Lees verder

Voorbelasting fase 2 + bouwrijpmaken Vijfsluizen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst gladheidsbestrijding gemeente Hoeksche Waard 2021- 2023 (met optionele verlenging van 2x 1 jaar) - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Bouwteam planmatig onderhoud beweegbare kunstwerken vaarwegtraject 2: Nieuwe Tol-, Kerk- en Wijkerbrug - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31167039: Het engineeren en uitvoeren van Luwte- en Ondiepe zone Wolderwijd - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Marktconsultatie vervanging van de gemeentelijke website(s) - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31140318 - Engineeren en uitvoeren van Groot Variabel Onderhoud 2020-2021 aan HoofdWegenNet RWS West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mantelzorgwaardering 2021 - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Geconditioneerde opslag NRS collecties (en additioneel RIVM-breed) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie gemaal Stellendam - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tender Weespertrekvaart Midden kavels 2 en 3 - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beveiligings- en Verkeersregelings- (VKR) diensten - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

31149727: Meerjarig onderhouden van tunnels in de regio's West Nederland Noord/Midden Nederland, West Nederland Zuid en Zee & Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technische voertuiginformatie tbv. redding - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding inhuur Stadsadvocaat - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure:...
Lees verder

31143621: het enigineeren en uitvoeren van Integraal Groot Onderhoud in Oost-Nederland '21-'22 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Aanschaf, installatie en onderhoud van een HF Radar installatie t.b.v. Zuidergat - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Statische no-breaks WLQ en Gasunie - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bestek 2133, N345 Rondweg de Hoven - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bloemen en fruitmanden t.b.v. DJI en de IND - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VNGR - Senior Business analist - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Provincie Overijssel - Vergunningverlening Wet Natuurbeheer - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Machine-2-Machine (M2M) mobiele connectiviteitsdiensten - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie kwaliteitsmetingen en advies - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Onderzoek naar tevredenheid bij...
Lees verder

Maatwerkvoorziening Wmo Huishoudelijke ondersteuning De5 gemeenten per 1 oktober 2022 - Gemeente Rucphen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Electrical Ground Power Units (EGPU) for use at airfield - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

VNA Wave receiver + multi-ch sources - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Promotieartikelen en -kleding - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Relatieve marktaandelen en visualisatie van Wervingspotentie - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Onderzoek en ontwikkeling, en...
Lees verder

Aankondiging van vrijwillige transparantie: automatisering OER (Onderwijs en Examen reglement) proces. - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

A08.179.2021 Adviesdiensten Specialistisch Riooladvies - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Client representatives geophysical survey (IJmuiden Ver kavel 5 & 6) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Assessment tests - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Harmonisatie Doelgroepenvervoer - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Aanbesteding volgens de Openbare procedure voor de accountantscontrole ten behoeve van N.V. Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering - N.V. Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering ( Liof )
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

EduMare OLP - Stichting Onderwijsgroep EduMare
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reconstructie Waterrijk Oost 2.0 - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering (heropening procedure Tenderned-kenmerk 331417) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421,...
Lees verder

Back-up en restore, GGD Brabant-Zuidoost - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie distributie (transport) - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wegvervoersdiensten
Lees verder

Relatieve marktaandelen en visualisatie van Wervingspotentie - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Marktconsultatie 'Betaaloplossing asielzoekers' - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Financiële en...
Lees verder

Het leveren van een haakarmvoertuig met afzetbare kolkenzuiger - Gemeente Tytsjerksteradiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

Housing, Hosting, Beheer en Onderhoud van het Bedrijfsvoeringssysteem IenW - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaak gemeentelijke locaties Valkenswaard - Gemeente Valkenswaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toekomstige sportvelden in Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-10-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Innovatiepartnerschap...
Lees verder

Vrijwillige Transparantie High Resolution Massa Spectrometer - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31153734: Modernisering Beveiliging Oosterscheldekering - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-01-2021 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure:...
Lees verder

Videobedrijven (4 percelen) - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Elektrotechnische Installaties gecentraliseerd gemeentelijk vastgoed - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst bouwkundige werkzaamheden - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Levering zonnestroominstallatie en onderhoud - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verwerving Rookgeneratoren - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Rioolreiniging en Inspectie 2022&2023 - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede Monostroom PMD en Folie - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landmeetkundige dienstverlening gemeente Vught - Gemeente Vught
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lease Wagenpark (DIG-12012) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Europese aanbesteding meubilair - Stichting Kempenhaeghe/De Berkenschutse
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Impuls Meer Tijd voor de Patiënt Huisartsenzorg - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Archeologische opgraving Gelderakkers - gemeente Hilvarenbeek’ - Gemeente Hilvarenbeek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2022 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verharding - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2022 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

sub-Kelvin fridge - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmedewerker Zorgcontinuiteit en Advies - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Glas, gevel en specialistische reiniging UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VWS EA Inkoop- en verantwoordingseisen Zvw - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Afvalinzameling en -verwerking - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Business IT Demand Regisseur - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Back Office Ingenieursdiensten Projectorganisatie Aanpak Thorbeckeweg (AVANT) - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Warme dranken - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Opgavemanager Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering (WISI) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Jaarlijkse inspectie en onderhoud aan sporttoestellen, sportmaterialen en sportvloeren - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Managed Detection and Response - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

AI 2020-0262 ROK Maaiveldinrichting en Beheer Overhoeks Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-11-2021...
Lees verder

Wasinstallatie Legmeerpolder - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering Laptops - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Videofaciliteiten - NOS
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Specialistische ondersteuning aan ouderen en Hulp bij het huishouden vanaf 18 jaar (Zorg in Natura) gemeente Westerkwartier - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: Overig...
Lees verder

31172425 Ondersteunende producten Contractmanagement West Nederland Noord (Garantieclaims, Schaderijdingen en VtW’s) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Rail/Weg trekkrachten - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inkoop van een Enterprise Service Bus - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Best Value aanbesteding Identity & Access Management (IAM) + bijbehorende dienstverlening - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder