Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Bestek 21-12 Bredaseweg West - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Kostenmanagement t.b.v. HWBP van Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bestek 2318, Vervangen bruggen N330 over de BovenSlinge - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2394 Renovatie Electrotechnische Installaties OVL in de Provincie Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectiefase vervanging beluchtingssysteem rwzi Renkum - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toezicht energiebesparingsplicht (EML-controles) OVIJ - Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, OOST-NEDERLAND NL2 |...
Lees verder

Groot onderhoud Stippelberg - gemeente Gemert-Bakel - Gemeente Gemert-Bakel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jeugdhulp Regio Hart van Brabant - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brokerdienstverlening voor ICT functies - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud Stoomgemaal De Vier Noorder Koggen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ingenieursdiensten eerste fase station Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering expandable containers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SaaS oplossing ten behoeve van financiƫle administratie - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Landelijk - Externe Kwantitatieve veiligheidsanalyse ERTMS - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 15-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder