Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Food / Non-food - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkvoorbereider - Cluster SO RO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering en onderhoud vrachtwagen met autolaadkraan/hoogwerker en aanhangwagen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie ATEX werkzaamheden mengtank en slibkoeksilo RWZI Emmen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie Research en Diagnostiek Centrum (RDC) - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf Onderhoudsplatformen t.b.v. de F-35 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31123736: Het ontwerpen en uitvoeren Overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Mobiele C-bogen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitbreiding High Throughput Short-Read Sequencing Platform - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Styling en techniek bij evenementen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU-406 Duurzaam Kantoormeubilair - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Mobile Combat Training Center - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Hospitality dienstverlening - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Lokale Jeugdhulp Voornse gemeenten (J&O, bGGZ, EED, IVH) - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Landelijk - Portofonie Diensten ProRail Incidentenbestrijding met een landelijk dekkend netwerk - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktplein inhuur gemeente Utrecht - kwartaalrapportage Q4 2021 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inkomensconsulent Bijzondere Bijstand - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Energie voor Stichting voor PC/RK Primair Onderwijs Middelburg/ Vlissingen en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Schouwen-Duiveland - Stichting voor PC/RK Primair Onderwijs Middelburg/Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Een zoekmachine voor de jurist van de toekomst - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

(Inter)nationale Koeriersdiensten - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Gegevensbeheer - cluster Dienstverlening - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Spannenburg: Methaangas naar Groen Gas - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwen van...
Lees verder

Tender Weespertrekvaart Midden kavels 2 en 3 - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Inhuur uitzendkrachten t.b.v. Circulus-Berkel B.V. - Circulus-Berkel B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Microsoft Intune Consultant - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

31164095: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidsbestrijding Zuid-Holland Zuid (incl. Havengebied Rotterdam) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Kwartiermaker Changemanagement - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Programmamanager Virtueel Kantoor - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Front-end ICT hardware - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Waterwerpers - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Waterkanonnen
Lees verder

19006 (Brand-) beveiligingsinstallatie werkzaamheden Koningskade 4 te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees Openbare aanbesteding ICT Dienstverleners - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Trapliften, levering en onderhoud - Gemeentehuis Dalfsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Tuinmachines, Tuingereedschappen en Onderhoud klein materiaal - Ergon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wegbebakening en bebording - N.V. Irado
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Mendix Business Engineer Stadsbeheer Community - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A07.105 Marktconsultatie Gebiedsontwikkeling M-kavels Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-12-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Leerrijk - Schoonmaak De Veste 4 - Stichting Leerrijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdienstverlening - N.V. Irado
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2022 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU Bravoo - Schoonmaak De Hoef-Hugo 4 - Stichting BRAVOO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouwen dubbele gymzaal en school SO De Archipel - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nu Leerrijk & Bravoo - Schoonmaak Pieter Wijten en De Hoef-Hugo dep 4 - Stichting BRAVOO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Leerrijk & Bravoo - Schoonmaak Pater van Geld en Van der Heijden 4 - Stichting BRAVOO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NU Bravoo - Schoonmaak Villa Vlinderhof 4 - Stichting BRAVOO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

CSG Reggesteyn - CSG Reggesteyn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Projectleider Civiele/Cultuur techniek - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BZK Marktconsultatie Betalingsverkeer - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bankdiensten
Lees verder

Roosterapplicatie - Stichting Veluwse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Waarneming Tijdelijke Tol - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Individuele behandeling van afvalwaterinstallaties (IBA's) - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2022 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, Delft en...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering bomen en heesters - Gemeente Sliedrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Servicewagen met bemensing gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Adviseur Planning & Control (36 uur) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder