Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Openbare Europese aanbesteding Leerling-InformatieSysteem - Stichting Katholiek Onderwijs Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31127771: Het engineeren en uitvoeren van groot onderhoud aan de John Frostbrug te Arnhem - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-01-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

BI Specialist (Front End Ontwikkelaar) - Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

A08.134 2020 Bladvissen onbegaan water - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Burgerzakenapplicatie en applicatie datadistributie - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gem. Hof van Twente: Renovatie OVL Grotestraat te Markelo - Gemeente Hof van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Postweg – Vuurtorenweg/Molenlaan te Texel - Gemeente Texel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Electrical Ground Power Units (EGPU) for use at airfield - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van...
Lees verder

WPB Eindhoven Zuivering - BWK en WTB - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ROK Spelen - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Kolken, Riolen, Gemalen - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NO Inhuur Financieel manager dijkversterkingsproject Neder Betuwe - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

21373 | Uitvoeren Hydraulische onderzoeken diverse (Defensie)locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Energiediensten: portfoliomanagement & programma verantwoordelijkheid voor gas en elektriciteit - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Uitzenden - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Raamovereenkomst vervangen speeltoestellen en ondergronden 2022-2023 - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding (warme) drankenvoorziening gemeente Montferland - Gemeente Montferland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maatschappelijke begeleiding asielstatushouders - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323...
Lees verder

Het ontwerpen en realiseren van ongelijkvloerse kruispunten N359 (Best Value). - Provincie Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: | CPV: Bouwen van verkeersviaduct
Lees verder

Energieloket en projecten - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Replacement Floating Bridging Capacity - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats...
Lees verder

Auditoriumstoelen voor aula Hoofdgebouw - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Outsystems partners - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening Fiscale Parkeercontrole - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen van wegen en straatmeubulair langs provinciale wegen in Fryslân bestek 22-03-WB. - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Postdiensten - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Headless CMS - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanvullende werkzaamheden architect verbouwing voormalige Rabobank gemeente Bladel - Gemeente Bladel
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aannemer Kockengen Waterproof - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Planeconoom - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

19329330 Inhuur Senior Technisch Medewerker Elektromechanisch en Sensortechnologie - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Advies circulair slopen - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Duurzame instandhouding bossen Landgraaf - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

FIN - MC - Integraal Herstel - Ministerie van Financien
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Hulp bij invullen van...
Lees verder

Regionaal Verkeersmanagement Team - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderzoeksmedewerker VLG - cluster SO RO IBR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Sustainable poultry sector in Sri Lanka - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WFRL-11-19993 Inhuur flexibele arbeidskrachten - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur accountantsdiensten 2022-2025 - Groningen Seaports NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31136411: het ontwerpen en uitvoeren van Dijkversterking Marken - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-11-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Pilot effectmeting kansrijke interventie - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Integrale veiligheid t.b.v. HWBP van Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beschikbaar stellen van elektrische leasefietsen - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Bestandsbeheerder BAG - Cluster SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Niet Openbare aanbesteding Reclamediensten - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseur Duurzaamheid (8-24 uur per week) - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Scanning on demand services - Het Utrechts Archief
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Printservice Belastingen en ontsluiten middels MIjnOverheid - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen...
Lees verder

EA Audiovisuele middelen - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Bouwontwerp- en adviesdiensten - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dienstverlening door ingenieurs
Lees verder

Marktconsultatie nieuw contract Wmo Begeleiding De6 gemeenten vanaf 01-01-2023 - Gemeente Rucphen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2022 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Levering van een afvalinzamelvoertuig met kraan - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-01-2022 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Stichting Attendiz - EA - ICT-Hardware - Bestuursbureau Attendiz
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie containerwasstraat UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wasstraat
Lees verder

Stichting Attendiz - EA - Touchscreens - Bestuursbureau Attendiz
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bedrijfsauto-bestickering (huisstijl) - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering apparatuur LAN Routing en Switching (MAASnet) inclusief onderhoud en pre sales consultancy - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud binnen en buiten zon- en lichtwering - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitbreiding Long-Read single molecule DNA sequencing platform - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktverkenning aansprakelijkheid verzekeringen EBN - EBN B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aansprakelijkheidsverzekeringen
Lees verder

Leverantie PMD zakken gemeente Venray - Gemeente Venray
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-12-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken - Stichting Koninklijke Kentalis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Diensten Identity and Access Management - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DUO-MO-KJ-IUCN-21040137 java opleidingen - IUC-Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1,...
Lees verder