Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Onderhoud primaire en regionale waterkeringen en groenelementen 2022 - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Consulent Zelfstandigen TOZO / TONK - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Infiltreerbaar maken buffers TPE - Gemeente Beek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Parkeergarage Willemspoort-Zuid - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Beeldbestek onderhoud gazons Op grond van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet is deelname aan deze aanbestedingsprocedure voorbehouden. - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectmedewerker Zorgcontinuiteit en Advies - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Selectie bouwteamaannemer nieuwbouw IGVO Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Search-and-Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud buitensportaccommodaties - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding 'Raamovereenkomst inhuur uitzendkrachten, payroll en zzp-contracting - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132, Drenthe NL13 |...
Lees verder

Leveranciersselectie t.b.v. de levering van vrachtwagenchassis - ACV Gemeenten BV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaibestek Watergangen kernen Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Europese niet - openbare aanbesteding meubilair Huis van Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Advies- en uitvoerende werkzaamheden verkeersveilig gedrag - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-01-2026 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Gebouw gebonden Netwerkinfrastructuur - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Beveiligingsdienstverlening Gemeente Roosendaal - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebied Zee-Zevenaar - Realisatie BBV Infra op Orde Wp2 K-X00005 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

DAS OIG ICT Chromebooks - Stichting Prisma
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

BI Specialist (Informatie Analist) - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering combi mini kolkenzuiger - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Samenstellen en verzenden van pakketten t.b.v. Pienter Coronaonderzoek - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Strategisch communicatie,- en adviesbureau - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0006 Levering van Afvalzakken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-01-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

DOS-2020-0008140 Integraal dagelijks beheer en onderhoud regio Noord en regio West - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie ROAD2022 - IUC-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Installatie van hardware
Lees verder

Regionale crisisroute IJsselland - Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure:...
Lees verder

Digitaliseren bouwdossiers - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

VNGR - Senior Analist / Onderzoeker - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Sanering archieven van de rechtsvoorgangers van de gemeente Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding afvalinzameling van industrieel- en kantoorafval - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Vrijwillige transparantie: verlenging overeenkomst huidige opdrachtnemer - ROC Friese Poort, Centrale Diensten
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding Schoonmaakdienstverlening, glasbewassing en sanitaire artikelen - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Generalistische basis GGZ, ambulante jeugdhulp met beperking en ernstige enkelvoudige dyslexie - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31140318 - Engineeren en uitvoeren van Groot Variabel Onderhoud 2020-2021 aan HoofdWegenNet RWS West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Verduurzamingsexperts DVvE BV - DVvE B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud van slibontwateringsinstallaties (DIG-11776) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337 |...
Lees verder

Market consultation: Mass Photometer - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Meetinstrumenten
Lees verder

NO Netwerkbeheerder - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NO Systeembeheerder - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Consulent Zelfstandigen TOZO / TONK - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Proces-analist / business - analist e-Suite - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior Adviseur Kwaliteitszorg digitaal informatie beheer - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU Atlant - Laptops - Stichting Atlant Basisonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

NO inhuur van een senior risicomanager - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Turnkey delivery of an MALDI TOF MS System including related services - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Wielasmeters - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Auditen t.b.v. HWBP van Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Exameninstelling - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Financieel medewerker TOZO/ TONK 010 - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Levering 3 tractoren - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Rapportage- en analyseplatform Jeugd - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VNGR - Communicatiemedewerker programma Verbinden Schuldendomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Sloop bestaande school en nieuwbouw Julianaschool Krabbendijke - Gemeente Reimerswaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding: 'Signing Hogeschool Inholland' - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Raamovereenkomst System engineering en realisatiecontracten UAV-gc t.b.v. HWBP van Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Interieurarchitect Gemini - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

31123736: Het ontwerpen en uitvoeren Overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf Mass spectrometer tbv de afdeling Center for Neurogenomics and Cognitive Research (CNCR) van de VU - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten t.b.v. HWBP van Waterschap Limburg - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Dienstverlening applicatie RINA (EESSI) - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Logistiek dienstverlener monostromen - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS OIG ICT Laptops - Stichting voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Marktinformatiebijeenkomst Work Force Management - RDW - RDW
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

DAS OIG ICT Chromebooks - Stichting voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Machinale gladheidsbestrijding gemeente Rheden - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Eurovignette - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Denemarken DK, Zweden SE,...
Lees verder

Samenwerking bouwrijp maken en inrichten omgeving onderdoorgang Vierpaardjes te Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

Beheer & Ontwikkeling virtuele infrastructuur (VMware) tbv gemeente Haarlem - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 | Procedure:...
Lees verder

Flash vaten voor WarmtelinQ - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Rentmeesterschap buitensport gemeente Moerdijk 2022-2026 - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2022 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Parkeersysteem tbv parkeergarage centrum Schalwijk te Haarlem - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen bebouwde kom - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior communicatieadviseur MIRT oeververbindingen - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering, plaatsing en onderhoud van Parkeerautomaten - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Offshore Acoustic Survey Services for the BBL subsea pipeline between Balgzand (NL) and Bacton (UK) - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Digitaal beeldmateriaal - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-01-2022 | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatie besturingskasten gemalen - Gemeente Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS OIG ICT Touchscreens - Stichting voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS OIG ICT Tablets - Stichting voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS OIG ICT Desktops - Stichting voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Uitvoering van Talenten Motivatie Analyse (TMA) - Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

23194 | Upgrading beveiligingsinstallaties en ICT-infractuctuur van Penitentiaire Inrichting Klein Bankenbosch te Veenhuizen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32,...
Lees verder

Marktconsultatie interesse vervanging kalkmelkblusser - Twence B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bedrijfsmachines
Lees verder

Dienstverlening applicatie RINA (EESSI) - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software voor...
Lees verder

Uitbreiding High Throughput Short-Read Sequencing Platform - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Sint-Oedenrode Zuid; klimaatrobuust - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-11-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-11-2021...
Lees verder