Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden Kamervragen over klimaatimpact methaanuitstoot veestapel

Antwoorden Kamervragen over klimaatimpact methaanuitstoot veestapel
Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de klimaatimpact van door de veestapel uitgestoten methaan. De Tweede Kamerleden Boswijk en Mulder (beiden CDA) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden Kamervragen VVD over overschatting klimaatimpact Nederlandse veestapel
Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Klimaatimpact Nederlandse veestapel fors overschat'. De Tweede Kamerleden Van Campen en Erkens (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden Kamervragen BBB over overschatting klimaatimpact Nederlandse veestapel
Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Klimaatimpact Nederlandse veestapel fors overschat'. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft deze vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de gang van zaken rond het faillissement van Welkom Energie
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de gang van zaken rond het faillissement van Welkom Energie, de grote gevolgen voor klanten en de rol van de Autoriteit Consument en Markt bij de afwikkeling later komen dan gebruikelijk. De vragen zijn gesteld door het lid Omtzigt.
Lees verder

Aanbiedingsbrief agenda Energieraad 2 december 2021
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) stuurt de agenda van de Energieraad van 2 december 2021 naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Agenda Energieraad 2 december 2021
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) licht de onderwerpen toe die op de agenda staan van de Energieraad op 2 december 2021.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over commerciële radio en hoogte verlengingsprijzen
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op Kamervragen over de brief "Commerciële radio: rapport SEO en toelichting" van 24 september 2021. Deze brief ging over (de toelichting op) het rapport van SEO Economisch Onderzoek (SEO) over verlengingsprijzen van vergunningen van commerciële radiostations. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over nationale CO2-heffing in relatie tot de SDE++
Staatsecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de nationale CO2-heffing in relatie tot de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie). Het Tweede Kamerlid Thijssen (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief over Overzicht EU-rechtsstaatinstrumentarium
Minister Knapen (BZ) stuurt een overzicht naar de Tweede Kamer van EU-instrumentarium om rechtsstatelijke problemen in de Europese Unie te adresseren.
Lees verder