Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Fiche Verordening Raamwerk Europese Digitale Identiteit

Antwoorden op Fiche Verordening Raamwerk Europese Digitale Identiteit
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over energieverbruik 5G
Minister Blok (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht dat 5G zorgt voor een toename in het energieverbruik van telecommunicatie later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Thijssen en Kathmann (PvdA) hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020
Minister Blok (EZK) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op de nadere vragen over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 en de Voortgangsrapportage 2020 van Invest-NL. Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.
Lees verder

Bijlage 2: Samenvattingen van toegekende projecten regeling R&D mobiliteitssectoren
Lees verder

Bijlage 1: Achtergrondinformatie over de regeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM)
Lees verder

Kamerbrief over uitkomsten steunmaatregel R&D mobiliteitssectoren
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de coronasteunmaatregel R&D mobiliteitssectoren. Het doel van deze subsidieregeling is het tegengaan van de teruggang in investeringen in research en development (R&D) in de Nederlandse automotive, luchtvaart- en maritieme industrie.
Lees verder

Kamerbrief over Innovatiegericht Inkopen en Innovatiekrediet
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de inzet van innovatiegericht inkopen, en over een recente wijziging in de rentesystematiek van het Innovatiekrediet. Ook gaat hij in op de uitvoering van de motie die de regering verzoekt afspraken te maken om innovatiegericht inkopen te bevorderen.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over 'Litouwen adviseert consument geen Xiaomi-telefoons meer te kopen'
Minister Blok (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen van het Tweede Kamerlid Rajkowski (VVD) over de beantwoording van de vragen over 'Litouwen adviseert consument geen Xiaomi-telefoons meer te kopen' later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software.
Lees verder