Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief toestemming deelname ambtenaren aan technische briefing nieuwe energiebronnen

Kamerbrief toestemming deelname ambtenaren aan technische briefing nieuwe energiebronnen
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) meldt dat zij ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat toestemming geeft om de Eerste Kamer een technische briefing te geven over de stand van zaken en de toekomstplannen van het gebruik van nieuwe energiebronnen.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over energiebedrijf dat klanten loost
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Energiebedrijf loost klanten vanwege hoge gasprijs'. De Tweede Kamerleden Van Dijk en Thijssen (beiden PvdA) en Van der Lee (GL) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over injectie van afvalwater in Rossum
Minister Blok (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over berichtgeving dat de injectie van afvalwater in Rossum over twee weken wordt hervat, later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over bevindingen SodM over zoutcavernes
Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over de bevindingen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over zoutcavernes. Het Tweede Kamerlid Bromet (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Kamerbrief met kabinetsreactie CPB analyse steunpakket 2020 en nadere evaluatie aanpak
Minister Hoekstra (Financiën), minister Blok (EZK) en staatssecretaris Wiersma (SZW) sturen de kabinestreactie op het onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar de economische impact van het coronasteunpakket in 2020. Ook gaan zij in op de nadere uitwerking van de evaluatieaanpak van de sociaaleconomische steunpakketten.
Lees verder

Resultatenbrochure convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie
Lees verder

Kamerbrief over resultaten 2020 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de resultaten 2020 van de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over 'de zware gasbeving in Garrelsweer'
Minister Blok (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen van SP en GroenLinks. De Tweede Kamerleden Beckerman (SP) en Kröger (GroenLinks) hebben de vragen gesteld. De vragen gaan over 'de zware gasbeving in Garrelsweer'.
Lees verder

Kamerbrief met kabinetsreactie op juridische adviezen over project gaswinning Ternaard
Minister Blok (EZK) en minster Schouten (LNV) sturen de kabinetsreactie op juridische adviezen over het project gaswinning Ternaard.
Lees verder