Doorgaan naar hoofdcontent

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over invloed windlobby op rapporten gezondheidsef...

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over invloed windlobby op rapporten gezondheidseffecten windturbines
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over de invloed van de windlobby op de rapporten van het RIVM over de gezondheidseffecten van windturbines later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over erkenning windturbinesyndroom
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht dat de Franse rechter het windturbinesyndroom erkent later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Kamerbrief over onderzoek naar strategische afhankelijkheden en kwetsbaarheden in NL
Minister de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reageert op moties over strategische afhankelijkheden en kwetsbaarheden in Nederland.
Lees verder

Bijlage 2 lijst van hoog geconcentreerde producten
Lees verder

Bijlage 1 Analyse herkomst Nederlandse invoer
Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft, in samenwerking met het CBS, onderzoek gedaan naar de herkomst van de Nederlandse  goedereninvoer. De analyse heeft als doel om concentraties in de invoer van goederen uit derde landen in kaart te brengen voor bedrijfstakken waarbinnen strategische afhankelijkheden kunnen voorkomen.
Lees verder

Kamerbrief stand van zaken Fit for 55-pakket
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) deelt de stand van zaken van het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket met de Tweede Kamer.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over grootschalige energieopslagprojecten in Nederland
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK Klimaat-Energie) geeft antwoord op de vragen over grootschalige energieopslagprojecten in Nederland. De vragen zijn gesteld door het lid Erkens (VVD).
Lees verder

Kamerbrief nadere toelichting wetsvoorstel Nationaal Groeifonds
Minister Blok (EZK) en minister Hoekstra (Financiën) geven een nadere toelichting op een aantal punten uit het wetsvoorstel voor het Nationaal Groeifonds. Ook gaan beide ministers in op een aantal toezeggingen aan en moties van de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief bij afschrift brief stand van zaken uitvoering motie zwarte wiek.
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over de stand van zaken bij de uitvoering van de motie Berhout c.s. Deze motie verzoekt het kabinet om bij tenders voor windparken op zee verplicht te stellen dat ten minste één rotorblad (wiek) per windturbine zwart gekleurd wordt.
Lees verder