dinsdag 2 november 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief agenda Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 18 november 2021

Kamerbrief agenda Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 18 november 2021
Minister Blok (EZK) deelt de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken over cohesiebeleid van 18 november 2021 met de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Agenda Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 18 november 2021
Agenda van de Raad Algemene Zaken met de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 18 november 2021. Dit document is in het Engels.
Lees verder

Versterking solvabiliteit van het mkb
Advies van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap over de oprichting van een fonds voor de versterking van het eigen vermogen van mkb-ondernemingen.
Lees verder

Aanbiedingsbrief advies Nederlands Comité voor Ondernemerschap
Ministers Blok (EZK) en Hoekstra (Financiën) sturen het advies van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Brief bij advies Nederlands Comité voor Ondernemerschap
Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap stuurt ministers Blok (EZK) en Hoekstra (Financiën) het advies over de oprichting van een fonds voor de versterking van het eigen vermogen van mkb-ondernemingen.
Lees verder

Kamerbrief over motie energieleveranciers
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) reageert op een motie over energieleveranciers. Dit heeft zij toegezegd bij de derde termijn van de Algemene Financiële Beschouwingen. De motie is ingediend door het Tweede Kamerlid Omtzigt.
Lees verder

Kamerbrief over gasprijzen en het functioneren van de internationale gasmarkt
Minister Blok (EZK) en staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de situatie op de internationale gasmarkt en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn voor Nederland. Dit was een verzoek van de vaste commissie Economische Zaken en Klimaat. Ook geven zij antwoord op 8 sets Kamervragen over de hoge gasprijzen, en zij sturen het verslag van de ronde tafel gasprijzen en leveringszekerheid van 4 oktober 2021.
Lees verder

Kamerbrief bij werkplan Nationaal Waterstof Programma
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) deelt het werkplan van het Nationaal Waterstof Programma met de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief over herstructurering NAM
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de herstructurering van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij), die een nieuwe eigenaar voor haar kleine velden wil vinden. Hij beschrijft de gevolgen van dit besluit voor de gaswinning uit kleine velden en de gaswinning in Groningen.
Lees verder