woensdag 10 november 2021

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek

Kamerbrief over planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek
Minister Blok (EZK) informeert de Tweede Kamer over de planning voor het in gebruik nemen van de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek (Groningen). Hij biedt de jaarrapportages aan van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Gasunie Transport Services (GTS) over het gasjaar 2020-2021.
Lees verder

Brief NAM bij rapportage Groningengasveld 2020-2021
Aanbiedingsbrief van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) bij rapportage Groningengasveld 2020-2021. Artikel 52h Mijnbouwwet schrijft voor dat de NAM binnen een maand na afloop van een gasjaar een rapportage zendt aan de minister en de inspecteurgeneraal der mijnen.
Lees verder

Uitstel antwoorden op Kamervragen over onderzoek van Indufor in Estland
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over het onderzoek van Indufor na mogelijke misstanden rondom de duurzaamheidseisen voor biogrondstoffen in Estland later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft de vragen gesteld.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over bericht Welkom Energie officieel failliet en gedupeerde klanten
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht 'Welkom Energie officieel failliet: gedupeerde klanten zien kans op compensatie slinken?' later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft de vragen gesteld. Een afschrift van deze brief is naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over faillissementen energiebedrijven
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) meldt de Tweede Kamer dat de antwoorden op vragen over de faillissementen van energiebedrijven later komen dan gebruikelijk. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over schenking aan Ommelander Ziekenhuis Groningen bij realisatie zonnepark
Minister De Jonge (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Ziekenhuis OZG door deal met PowerField in de armen van commercie geduwd en het unieke Oldambtster landschap wordt vermarkt: "Onoorbaar en amoreel"'. De Tweede Kamerleden Leijten en Hijink (beiden SP) hebben deze vragen gesteld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over plannen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen om deel te willen nemen in een zonnepark
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen over de plannen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen om deel te willen nemen in een zonnepark. De vragen zijn van de Kamerleden Kuiken en Nijboer (beiden PvdA).
Lees verder

Kamerbrief met antwoorden op vragen over de eindrapporten van de evaluatie van en de toekomstverkenning over de ODE
Minister Schouten (LNV) en Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) geven antwoord op vragen over de eindrapporten van de evaluatie van en de toekomstverkenning over de ODE. De vragen zijn gesteld door de leden van de PvdA-fractie in de vaste commissie Financiën van de Eerste Kamer. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvangt apart een kopie van de reactie op de brief van Glastuinbouw Nederland (GTNL) van 27 mei 2021. Een soortgelijke brief is naar de Eerste Kamer verzonden.
Lees verder

Aanbiedingsbrief Aanvullend Ontwerp programma Noordzee 2022-2027
Minister Visser stuurt de Tweede Kamer het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027.
Lees verder