dinsdag 9 november 2021

AP adviseert Eerste Kamer: neem WGS niet aan

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
AP adviseert Eerste Kamer: neem WGS niet aan
Het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) geeft overheidsorganisaties én private partijen zeer ruime bevoegdheden om persoonsgegevens met elkaar te delen. Dit kan grote gevolgen hebben voor mensen die 'op het verkeerde lijstje' terechtkomen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept de Eerste Kamer daarom op dit wetsvoorstel in de huidige vorm niet aan te nemen.
Lees verder