woensdag 6 oktober 2021

"Onze verfpoeder zorgt voor een flinke verlaging van de CO₂-uitstoot

"Onze verfpoeder zorgt voor een flinke verlaging van de CO₂-uitstoot

Op zoek naar innovatieve duurzame producten, liep het Facility Management van Nationale Nederlanden aan tegen de circulaire verfpoeders van RAW Paints. Deze verfpoeder bevat geen toevoegingen en pesticiden. Ook wordt het product pas ter plekke gemengd met water.

Lees verder

Dag van het Klimaatakkoord: Versnellen naar Parijs

Alle signalen wijzen één kant op: de uitstoot van broeikasgassen moet sneller naar beneden. De Dag van het Klimaatakkoord op 1 november staat daarom in het teken van 'Versnellen naar Parijs'. Een dag waarop u volop klimaatinspiratie opdoet. En we elkaar weer eens in het echt ontmoeten.

De rode draad vormen de 3 thema's: het energiesysteem, sturen op transitie, het dagelijks leven. Het zijn 3 invalshoeken die allemaal belangrijk zijn om de transitie te laten slagen. En de uitstoot naar nul terug te brengen.

Lees verder

Vanggewas na mais mag in heel oktober

Na het oogsten van mais op zand of löss teelt u een vanggewas. Het vanggewas inzaaien doet u normaal uiterlijk 1 oktober. In 2021 is er een uitzondering.

Lees verder

Online technische briefing huisvesting aandachtsgroepen

Op 12 oktober vertellen wij gemeenten graag meer over de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA). Deze regeling stimuleert u om passende woon- en verblijfsruimten te bouwen voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten, statushouders, woonwagenbewoners, dak- en thuisloze mensen, studenten en andere spoedzoekers.

Als gemeente kunt u deze specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen aanvragen van 28 oktober 2021 09:00 uur tot en met 25 november 2021 17:00 uur.

Lees verder

TVL terugbetalen: verschillende mogelijkheden

Het verwachte omzetverlies te hoog ingeschat? Het kan een reden zijn waarom ondernemers (een deel van) de TVL moeten terugbetalen. We hebben hiervoor ruime (renteloze) terugbetalingsmogelijkheden.

Lees verder