zaterdag 9 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Werving- & Selectiebureaus - functies t.b.v. de thema's Concern en Dienstverlening & Bedrijfsvoering, gemeente Apeldoorn 2021 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Transferium de Punt - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Mobiele CT Scanner - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bloemen - Radboud Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verkenningsfase Monnickendam Zeedijk - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior Specialist grondzaken en gebiedsontwikkeling voor complexe projecten - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Groot onderhoud - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Standaard microscopen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medewerker bron- en contactonderzoek, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Spoedeisende Zorg (SEZ) regio NOB - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Lightsheet microscope for Tissue Clearing - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Console upgrade for 300MHz, 400MHz, and 500MHz NMR Spectrometers - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

210026REG Arbodienstverlening Drechtsteden, OZHZ en DG&J - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Junior Contractmanager- cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

44-2021 "Suikerzijde LVV" - Gemeente Groningen, Afdeling Stadsingenieurs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-11-2021...
Lees verder

Hulp aan Huis 2021 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-10-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Schonen waterpartijen noordelijk areaal binnen de bebouwde kom in de gemeente Westerkwartier - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen...
Lees verder

Kwartiermaker Practor Waterstof in de industrie - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Afvalinzameling en - verwerking - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA projectmanagement bouwprojecten - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Zaaksysteem - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WFRL-11-21763 Tijdelijke inzet slibontwateringsinstallatie Heerenveen - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Subsidietender Mantelzorgondersteuning Gemeenten Beverwijk en Heemskerk - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323...
Lees verder

Publicatie inhuuropdrachten Talentenregio - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Publicatie inhuuropdrachten gemeente Zwartewaterland - Gemeente Zwartewaterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Publicatie inhuuropdrachten provincie Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Segment 3B BSO+ - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2349 Herinrichting N825 Nettelhorsterweg 1e Fase km. 0.0-3.90. - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitvoering Capellen Campus - Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-10-2021...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125 | Procedure:...
Lees verder

Reconstructie N282 – N260A - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-10-2021...
Lees verder

Overig Maaionderhoud - Waterbergingen, vispaaiplaatsen en overige terreinen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening kantoorautomatisering - Regionale Belasting Groep
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitzendkrachten party- en bedrijfscatering - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering autoladders ten behoeve van brandweer - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groot onderhoud en omvormingen groenvoorzieningen 2021 t.b.v. gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantscontrole Brabantse Wal - Gemeente Steenbergen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie levering Verspanend gereedschap - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gereedschapswerktuigen voor...
Lees verder

Fruit op de werkplek - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Perceel 2 Onderwijsroute van Leerroutes wet Inburgering 2022-2025 - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding voor de Inkoop Pleegzorg 2022 e.v. - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

De ontwikkeling van het satellietdataportaal - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud Schepen GVB Veren - GVB Veren B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31087901 voor het ontwerpen en uitvoeren van de A27 Houten - Everdingen - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Raamovereenkomst verwijderen milieuverontreinigingen wegen en bermen, calamiteiten openbare ruimte 2022-2025 - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van brandstoffen - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Enterprise Architectuur register voor de UvA/HvA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Elektromechanische sleutelsystemen en cilindersloten t.b.v. brandweertoegang VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Baggeren 1e fase Loosdrechtse Plassen - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

The acquisition of information from international databases - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding volgens de Openbare procedure voor het uitvoeren van het programma GWGB en het project GWGB+ ten behoeve van PO-Raad - Vereniging PO-raad
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Uitvoeringsontwerp Vakwerkmasten Zuidwest 380kV Oost (2) - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SBB telefonie en callcenter - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, Overijssel NL21,...
Lees verder

Brandverzekering - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Redundante Verbindingen - CVO Zuid-West Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwkundig adviseur/inspecteur - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ingenieursproducten (inclusief coördinatie kabels en leidingen) - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-W-01770-21: Raamovereenkomst bestratingen, graven proefsleuven en containerisatie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud microscopen NeCEN - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering groente en fruit - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Pompen, opbouw en lieren van brandweervoertuigen - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Inhuur Flexibele Arbeid t/m schaal 7 - Administratief/Buitendienst - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Steunpunt Beheer en Onderhoud - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gepantserde personenvoertuigen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Aanbesteding evenementenlocatie Voorsterpoort Oost, Zwolle - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Verkeersregelinstallaties - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-10-2021...
Lees verder

EA Contact Center Oplossing - GBLT - 2021 - GBLT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder