vrijdag 8 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Rayoncoördinator - Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure levering en onderhoud bedrijfswagens voor Leerwerkbedrijf Stark - Stark
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding bruin- en witgoed - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

BNNVARA - Europees openbare aanbesteding - CRM Systeem - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Agrarisch Personeel voor 'Open teelten' van PSG - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebied Noord - Conserveren bruggen Wadden - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Chemicaliën management en registratie software (CMRS) - Universiteit Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Offerteaanvraag Onderzoek Sociaal-Economische Gezondheidsverschillen in de oncologische en cardiovasculaire zorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw OBS Jan Antonie Bijloo - Werken - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Coördinator vaccinatieproces, Rotterdam en omgeving - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Entry/Exit System (EES) - kiosks - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inspectie en inrichting binnensportvoorzieningen - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud installaties gebouwen gemeente Oldenzaal - Gemeente Oldenzaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Hardware - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Drukwerk - DAR N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Lentiz Onderwijsgroep - Stichting Lentiz Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Modificatie besturingen MPF Hot Cells - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2017 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Cytostatica Management Software - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vormgeving - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Concessie-Overeenkomst voor inhuur derden - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-10-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

VNGR - Coördinator Analyses - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Fase 3 serviceplatform -80 vriezers - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leermiddelen Stichting Prodas - Stichting Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bureaustoelen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Openbare Procedure voor de Accountantscontroles ten behoeve van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Horizon BV - Horizon B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2018-0185 Marktconsultatiedocument ten behoeve van een Europese aanbesteding cameratoezicht (CCTV) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

project Epe - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure:...
Lees verder

Incontinentiemateriaal - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Transport en verwerking van groenafval t.b.v. gemeente Ermelo - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regionaal Bedrijventerrein Twente - Senior Planeconoom (20 uur p/w) - Regionaal Bedrijventerrein Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening, glasbewassing en sanitaire voorzieningen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek XL Park, Uitbreiding laad- en loskade XL Businesspark Almelo - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud 2021-2023 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-07-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

AI 2021-0055 Realisatie van een (woon)gebouw met inpandige publieke fietsparkeergarage Sloterdijk L-middenbaar - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2022 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Mededingingsprocedure...
Lees verder

Makelaars mobiliteitsdiensten - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Natte overstromingsvlaktes in het rivierengebied - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Diploma's en toebehoren - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Medische gebruiks- en verbruiksartikelen - RAV Brabant Midden-West-Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding 'Archiefdiensten' - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst groot asfaltonderhoud 2022 e.v. - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Hulp bij het huishouden - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Request for proposals "AIS data set subscription" - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Jeugdhulp Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, bouwsteen van het MVS Jeugdmodel - Gemeente Schiedam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Amsterdam-IJmuiden CCUS project Athos - PreFEED and FEED activities - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Reimerswaal - Gemeente Reimerswaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Telefonie omgeving (SaaS/cloud) - ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327,...
Lees verder

Strategisch advies veiligheidsvraagstukken - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cadeauvouchers - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebiedscontracten - Engineering voor drie gebieden (Oost, Zuid-Holland Zuid en Zuid-Oost) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Jeugd GGZ - gemeente Urk en Noordoostpolder - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland...
Lees verder

Landelijke raamovereenkomst Gastplaatsingen High Intensive Care - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Beveiligingsdiensten gemeenten Enschede en Losser - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Vereniging CNS Nunspeet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reprografische opdrachten en drukwerk - Stichting Gilde Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

meubilair t.b.v. de werkplekken voor medewerkers, zowel thuis als in de kantooromgeving - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Drukwerk stembiljetten, kandidatenlijsten en stemboxen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landmeetkundige diensten - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren en onderhouden pompen, mengers, vijzels, aandrijvingen, versnijders, mixers, blowers en voortstuwers - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvoeringsontwerp Vakwerkmasten Zuidwest 380kV Oost - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor Kantoormeubilair - Stichting ICTU
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leasing van voertuigen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom specifiek ziekenhuisafval - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A08.185 Realisatie Noorderkwartier Oost Fase 2 Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2021...
Lees verder