woensdag 6 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
AI 2018-0185 Perceel 1: Cameratoezichtsystemen parkeren en Perceel 2: Meldkamer Applicatie Parkeren inclusief Videowall - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Vervoer interne post en gevonden voorwerpen door sociale werkvoorziening - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Speciale sectoren - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur evenementenartikelen - Stichting Saxion
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw Sporthal De Marke - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Evaluation of the Shiraka Program (2016-2020) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

Full stack Flutter/Go ontwikkelaar met Kubernetes kennis - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

VNGR - Full stack Flutter/Go ontwikkelaar met Kubernetes kennis (b) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Best Value - Nieuwbouw rwzi Gaarkeuken - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-10-2021...
Lees verder

Inkoop van duurzame energie - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leveren en installeren van compacte batterijen voor pilot energieopslag bij wooncomplexen - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Chemicaliƫn management en registratie software (CMRS) - Universiteit Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Rioolvervanging Zwartebroek (bouwteam) - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-10-2021...
Lees verder

Civieltechnisch onderhoud inclusief calamiteiten - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Klimaatadaptatiemodel - Waterschap Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31169504: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-10-2021...
Lees verder

VNGR - Medior Communicatieadviseur programma Verbinden Schuldendomein (2) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Industriele Reiniging - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud groen begraafplaatsen - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Microzeven Brakel - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Levering van afval inzamelvoertuigen - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder