maandag 4 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Automatisering Bezetting- en benuttingsmetingen aangepaste versie. - Hogeschool Van Hall Larenstein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering Waterschap Zuiderzeeland - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Interne baan en kunstwerken Logistiek Park Moerdijk - Havenbedrijf Moerdijk N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reconstructie aansluiting Klijndijk - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering 2022 - 2025 - Gemeenschappelijke Regeling Cure
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Bouwkundig Onderhoud (correctief en groot onderhoud) - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Landmeetkundige diensten - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst 1765 Leveren bebording 2022-2025 - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bouwteam centrum de Lutte - Gemeente Losser
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Collectieve openbare Europese aanbesteding Leerlingenvervoer perceel 2 - Gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland...
Lees verder

Startup in Residence Sustainability and Circularity Programme 7.0 - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

AV6467 Projectmanager DSO en Wkb - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Wagenparkverzekering Gr Cure - Gemeenschappelijke Regeling Cure
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

31164094: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidsbestrijding Noord-Holland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Request for Information (RFI) Monumenten monitoring - provincies Utrecht, Gelderland, Groningen, Noord-Holland en Zuid-Holland - Provincie Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Lease - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst oplossen spoedeisende rioolklachten / storingen gemeente Steenwijkerland. - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

ICT Infrastructuur en beheerdienstverlening - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheer BGT - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, Alkmaar en omgeving...
Lees verder

Dienstverlening pontveren - Gemeente Castricum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Nieuwbouw Hoofdvaart College & Praktijkschool De Linie (Werken UAV-gc 2005) - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding waterscooters - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer van gemeentelijke accommodaties - Gemeente Simpelveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van een Liquid Chromatography Hoge Resolutie Massa Spectrometer - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare procedure voor de levering en distributie van leermiddelen Stichting VO Haaglanden - Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NU Logos - Chromebooks en toebehoren - LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur bezetting overslaghal Afvalstoffendienst 2022-2025 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Wmo Ondersteuning, Huishoudelijke Ondersteuning en Lokale Jeugdhulp (openstelling 2022) - Gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (Voorne) - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Inzet beveiligers, beroepsverkeersregelaars en aanverwante diensten ten behoeve van CORONA - GGD West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Doorontwikkeling calculatietool voor subsidieprojecten - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

WGA ERD verzekering Stichting ArtEZ - Stichting ArtEZ
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verharding- , rioleringsmaterialen - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Assessments - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen 2022-2023 - Gemeente Eemsdelta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Wegenonderhoud
Lees verder

Instellen DAS tbv inhuur extern personeel - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2025 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Voila- Schoonmaakdienstverlening - Stichting Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rioolreiniging en -inspectie gemeenten Asten, Deurne en Someren - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Begeleiding Individueel 1 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Begeleiding Individueel Preferentiële en Strategische Partners 1A - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Seat Suspension Units (SSU) t.b.v. FRISC - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Hulpmiddelen Wmo - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Begeleiding Groep 2 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Market consultation Electron microscopy - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektronenmicroscopen
Lees verder

Wmo Begeleiding Groep Preferentiële en Strategische partners 2A - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

EA - Onderhoud groenvoorziening gemeente Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA - Vegen en reiniging verharding gemeente Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Begeleiding Individueel 1 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Wmo Begeleiding Individueel Preferentiële en Strategische Partners 1A - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

GFT-behuizing inzamelvoorziening - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

European Return and Reintegration Network ERRIN Homecoming Project - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Softwarebroker Gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

EA - Onderhoud bomen gemeente Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Asbestinspecteur (2 fte), vanaf januari 2022 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Imager - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verduurzaming verlichting sportaccommodaties - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Onderwijsondersteuning Applicatie - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud & Vervanging OVL gemeente Maasdriel & Zaltbommel 2022-2025MDZB2021-OVL - gemeente Maasdriel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Supply of Metocean data at IJV (IJmuiden Ver) Investigation Area - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder