vrijdag 29 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Zeist - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Energiecoaches - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

31167383 Verkeersonderzoek Randstad - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Collectief meetnet Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Slibtransport - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding 'Bancaire dienstverlening' Tribuut - Tribuut Belastingsamenwerking
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur van een Projectdirecteur - Stichting World Food Center Experience
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Adviseur Innovatie - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Beheer, onderhoud, inspectie en vervanging sportmaterialen - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gunningen DAS Purmerend Q4 2020 en Q1, Q2, Q3 2021 - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ingenieursdiensten - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Biodivers bermbeheer Gemeente Gennep - de gemeente Gennep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WGA ERD Verzekering Stichting Clusius College en Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Kop van Noord-Holland - Stichting Clusius College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

10100043060 BD/DI&I programmamanager informatiehuishouding - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

GGZ Jeugd - Jeugd - Sociaal Domein Limburg-Noord 2022 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren, Ondersteunen en Onderhouden van Audio Visuele Middelen - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Teambureau Feijenoord Total engineering - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Taaltrajecten inburgering Z-route incl. KNM voor de gemeente Bergeijk, gemeente Bladel, gemeente Eersel en gemeente Reusel-De Mierden - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eindverwerking groenafval 2021-2022 Gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Gemeentelijke website en multisite CMS - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Sluis - Gemeente Sluis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Woonrijp maken De Streek fase 3.3, 3.4 en 3.6 - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-11-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Contract 5, Cluster poldergemalen 3 (DIG-12383) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Integrale applicatie voor ondersteuning Wmo en Jeugd - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Digitialisering aanbestedingsdocumenten - Slim en soepel inkopen - Haagse Inkoop Samenwerking
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 28-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder