zondag 24 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Vervoer op maat - Ergon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Liftonderhoud - ROC van Amsterdam - Flevoland en Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Huishoudelijke ondersteuning 2022 - Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Marktconsultatie agrarisch perspectief in de gebiedsgerichte aanpak groen blauw - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Brandverzekering WSRL 2022 - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf van stationaire persinstallatie met wisselcontainers - N.V. Irado
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Agile tester - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BZK - EA - International Travel - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Planmatig onderhoud en projecten 2022 - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wireless Intercom Systems NH90, Cougar and C-130 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

E023-001 Herinrichting ZEP 3.0 Bouwkundig - Scalda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

E023-002 Herinrichting Scalda ZEP 3.0-Installatie E - Scalda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie Utrechtsebaan - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Communicatieadviesdiensten ten behoeve van projecten - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

E023-003 Herinrichting Scalda ZEP 3.0-Installatie W - Scalda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Wallstreet Systems Suite (WSS) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A06.12.2021 Leveren Bestel- en Vrachtwagen banden ten behoeve van Gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw overdekt zwembad De Vijfsprong Rucphen - Gemeente Rucphen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-04-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND...
Lees verder

Reclamebureau ten behoeve van de Corporate Campagne van Ster - Stichting Etherreclame
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Dienstverlening inzake ondersteuning ex-gedetineerden - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gemeente Molenlanden - Nieuwbouw gemeentehuis - Gemeente Molenwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Coördinator grote evenementen - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Gebiedseconoom - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Corporate Communicatie en Marketingcommunicatiediensten - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wagenparkverzekering gemeente Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Dakwerkzaamheden - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-03-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reiniging kolken en lijngoten in 6 Peelgemeenten (Gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren) - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maken en leveren van oblieke luchtfoto's, verticale luchtfoto en Lidar-hoogtebestand voor Rotterdam e.o - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schilder- en conserveringswerkzaamheden - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek flegmatiseren gevaarlijk vuurwerk - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Werktuigbouwkundige en installatietechnische materialen - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Audio Visuele diensten en leveringen - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31146171: DECODE (DEballastsysteem, COnservering, DoEn gedachtegoed) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-12-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

P-1004510 - Nieuwbouw Gezondheidscentrum te LKOL Tonnetkazerne 't Harde - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Opleidingen Levensreddend handelen (vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven) - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31...
Lees verder

Smeertechnisch onderhoud en olie verversen - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van een kraan-kipper voertuig - Gemeente Texel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-12-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

Vitrectomie apparatuur, onderhoud en toebehoren. - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2021-0206 (Elektrische) handgereedschappen en klein materiaal - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Gunning uitvraag AV6709, functie Technisch Manager - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

School- en kantoormeubilair - Graafschap College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verwerken van Groenafval - Gemeente Voorschoten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

ICT Hardware - Stichting Xpect Primair
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Software TBKK Politie - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Leidschendam- Voorburg - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Brandverzekeringen Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Locatiemanager testen en voorraad, project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Delta Scholengroep- schoonmaakdienstverlening - Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Lingewaard - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2021 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Bouwteamaannemer renovatie stadhuis Hoorn - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

E&W installateur t.b.v. bouwteam renovatie stadhuis Hoorn - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NO Geotechnisch onderzoek SAFE - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Geotechnische diensten
Lees verder