zaterdag 23 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Digitale infrastructuur bedrijfsvergelijkingen waterschappen - Unie van Waterschappen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Diathermietoestellen - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tolkdienstverlening - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gemeente Pekela - Integrale project- en procesmanagement proeftuin Boven Pekela en Doorsneebuurt - Gemeente Pekela
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 |...
Lees verder

Installatieadviseur voor het Voorzieningencluster Westergouwe met KC De Ontdekkingsreizigers - Gemeente Gouda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Software en Licentiebeheer - Provincie Drenthe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountancydiensten gemeente Culemborg (voorheen perceel 2) - Gemeente Culemborg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Warme dranken - UW Werkmaatschappij B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

haagknippen Neder Betuwe - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

het geven van energieadvies aan 5000 huishoudens in Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Leerlingenvervoer Gemeente Geertruidenberg - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Waterlopen Hart van Drenthe 2e ronde - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Waterlopen Hijken Zwiggelte 2e ronde - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Waterlopen Orvelte Westerbork 2e ronde - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Onderhoudsdiensten Rioolinstallaties - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Onderhoud bomen - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2021 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Marktconsultatie Beschermd Wonen Groninger Gemeenten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: | CPV: Maatschappelijke diensten
Lees verder

Brandmeldinstallaties - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Mechanische riolering 2022 beheer en onderhoud - Gemeente Montferland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en inbouw elektronica ondergrondse containers (IRDC-toegangscontrole) ten behoeve van een diftarsysteem - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening, glasbewassing en sanitaire voorzieningen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nu Groeisaam - Chromebooks - Stichting Groeisaam Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering Onkruidbestrijdingsmachines - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Wagenparkbeheer - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Storage Omroepbedrijf Limburg - Omroepbedrijf Limburg B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Z-route - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

B1-route - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur pedagogisch medewerkers t.b.v. kinderopvang Immigratie- en Naturalisatiedienst - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Diensten t.b.v. het stadserf gemeente Woerden - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Integraal Technisch Advies - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL...
Lees verder

N2 Chillers Ommen - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Senior Projectvoorbereider - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Incidentmanagementopleidingen voor de Weginspecteurs - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Energy Enterprise Coach for the SEE-Clean cooking program of RVO as well as the Energising Development program of GIZ and RVO. - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk – Het meten van de effecten van Hogesnelheidspassage langs station Kampen Zuid - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vrachtwagen met kraan- en haakarmsysteem t.b.v. gemeente Putten - Gemeente Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien gras en kruidachtigen Neder Betuwe - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gronduitgifte Oude Haven Raamsdonksveer - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Gebied Zuid-Holland Zuid - Elektrificatie Emplacement Goederen Sloe - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Groot onderhoud en omvormingen groenvoorzieningen 2021 t.b.v. gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verharding gemeente Harderwijk - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoud wegen Hoeksche Waard en IJsselmonde - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Publiekscatering Veteranendag Den Haag - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Cateringdiensten
Lees verder

DAS ICT Chromebooks - Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

Opstellen masterplan campus Land Forum Eindhoven - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

NO Inhuur één junior en één senior System Engineer - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT Tablets - Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

Purchase optical imaging equipment - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Desktops - Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Onderhoudscontract Bedrijfsmeldsysteem - RET N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Mededingingsprocedure...
Lees verder

DAS ICT Laptops - Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

Verzorgen BHV opleidingen voor diverse klanten - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

19731 | Renovatie hoofdbaan Vliegbasis Woensdrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Functiegebonden Fietsen - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Fietsen met hulpmotor
Lees verder

Raamovereenkomst goederen vervoer over de weg - Gemeente Eijsden-Margraten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2021 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Beheer en onderhoud mechanische riolering 2022-2027 - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Juridische advisering en Rechtskundige diensten - Provincie Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Printen voor Scholen Eenbes Basisonderwijs - De Eenbes, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Curatieve beheersing Eikenprocessierups - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Junior Bouwinspecteur Concepten - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Datacenter Naturalis Biodiversity Center - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZK-HIS-EA Performance en Pentesten - P-Direkt / Ministerie van Binnenlandse zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud in de openbare ruimte gemeente Oirschot - Gemeente Oirschot
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open House - Ambulante Ondersteuning Wmo - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bemonsteraar Testlocaties - project Corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bemensing Frontoffice - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Doorontwikkeling Centrale Distributie Laag (CDL) - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Oogheelkundige units - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud grassportvelden gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reclamemast A58 - Gemeente Best
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw Kindcentrum De Velduil i.c.m. gymzaal te Houten - Stichting Openbaar Onderwijs Houten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2021...
Lees verder

Marktconsultatie Onderhoudsconcepten (OHC)-applicatie - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Leveren...
Lees verder

meubilair t.b.v. de werkplekken voor medewerkers, zowel thuis als in de kantooromgeving - Wageningen University & Research
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder