donderdag 21 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Post en Pakketdiensten - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

31163201 Areaaldossier + toestandsonderzoek A6 Lelystad - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Landmeetkundigen - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aankoop en uitzet van glas- en pootaal - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

RFI - Open warmtenet delft - NetVerder B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: | CPV: Bouwen van een...
Lees verder

Infrastructureel werk in bouwteam van metro-busstation in gemeente Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2021...
Lees verder

Voertuigbanden en aanverwante producten en diensten - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Payroll dienstverlening en Uitzenden - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beveiliging Test- & Vaccinatie locaties Covid-19 - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering tweeënzestig (62) Stikstofspoeluitrustingen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering relatiegeschenken - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Betonputten voor ondergrondse containers - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onafhankelijke Cliëntondersteuning - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie ICT Hardware - Werkmaatschappij 8KTD Burgum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Personal...
Lees verder

EA Hardware SRON-NWO-I - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Flexibele Arbeidskrachten Massaal op basis van een Uitzendovereenkomst ten behoeve van de Belastingdienst 2020 (IFA Belastingdienst Massaal 2020) - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst Vormgeving en opmaak corporate communicatie en huisstijlmiddelen GoedopWeg - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT/2020/33: Marktverkenning groot variabel onderhoud Haringvlietsluizen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2022 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Ongevallenverzekering ten behoeve van Veiligheidsregio Kennemerland - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Planning & Control Software - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Merwede Fase 1 - Concessie energie-installatie en - levering - Bureau Valstar-Simonis B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare EU aanbesteding administratieve diensten Surplus - Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening Kiem - Stichting Kiem Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Plaagdierbestrijding - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Digitale Schoolborden - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoud Pneumatisch Gereedschap - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open House Procedure Vrij-toegankelijke lokale jeugd ondersteuning met procesregie - Segment A - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Lokale toegang Jeugd. Voorliggend veld. - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Openbare EU aanbesteding administratieve diensten KSU - Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Video productiediensten 2022 - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EU Aanbesteding eenmalige levering meubilair EduMare IKC De Samenstroom - Stichting Onderwijsgroep EduMare
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Planning & Control Software - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Post- en koeriersdiensten - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst maaien extensief en intensief gras gemeente Renkum - Gemeente Renkum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst bomenonderhoud gemeente Renkum - Gemeente Renkum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior begeleider Werkplaatsen Implementatie Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

SPO Utrecht - Touchscreens - SPO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-03855-21: Begrazing vegetatie - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation 5 Axis milling machine - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Sanering Veersedijk gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SPO Utrecht - Hardware - SPO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Nicolaasschool Rotterdam - Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Cadeaubonnen Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-L-18692-19: Het leveren van gladheidbestrijdingsmaterieel - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CONTRACTWIJZIGING RZ - Raamovereenkomst adviesdiensten opwaardering Maaslijn - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226,...
Lees verder

Kwantitatief communicatieonderzoek voor het pretesten van communicatiemiddelen (Ea0096) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

(Web)redactie advies en uitvoering (Ea0089) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31164096: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidbestrijding Noord- Nederland Oost - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Creëren van een BI voorziening - Stichting Yuverta (De Drie AOCs)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Studenteninformatiesysteem Openbare procedure - Stichting Grafisch Lyceum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Architect Total Engineer (ver)nieuwbouw VMBO Harderwijk - Landstede Groep - Landstede Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Financieel systeem, gemeente Deurne - Gemeente Deurne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren, plaatsen en onderhouden containers gemeente De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente Enkhuizen - SED Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321 |...
Lees verder

Inhuur ICT personeel en ICT adviesdiensten - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Amsteldrie IKC te Amsterdam - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Klein onderhoud elementenverharding - Onderhoud elementen tot 200m2 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Re-integratie dienstverlening t.b.v. het Participatiefonds - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-10-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Friese verwijsindex - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Reinigingsbestek gemeente Aa en Hunze - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur personeel (administratief & ondersteunend en juridisch en beleid) - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaak en Glasbewassing - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31156813: Vervangen SCADA-bovenlaag Hollandsche IJsselkering (HIJK) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Jeugdhulp Regio Hart van Brabant - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Toetredingsronde Beschermd wonen 2022-2023 - Gemeente Delft
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

EA - Onderhoud spelen gemeente Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Regie op het informatieleveringsproces - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, plaatsing, onderhoud en verwijdering van trapliften ABG-organisatie - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 | Procedure:...
Lees verder

Snoeien bomen in de gemeente Lochem - Circulus-Berkel B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 |...
Lees verder

Impuls Organisatie & Infrastructuur huisartsenzorg - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw gemaal Pannerling - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software en Licentiebeheer - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technisch Applicatiebeheer Oracle Health Insurance (OHI) - CAK
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Spoorinfra Regiotram Utrecht - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud drukriolering 2022 - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Ruimen, schudden en delven van graven 2022-2025 - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Kindcentrum De Velduil i.c.m. gymzaal te Houten - Stichting Openbaar Onderwijs Houten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud & Vervanging OVL gemeente Roosendaal 2021-2040 - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-11-2021...
Lees verder

A08.194.2021 Levering grond - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Europese Aaanbesteding Eigendommenverzekering Gemeente Borsele - Gemeente Borsele
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder