woensdag 20 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Onderhoud Vuilwaterafvoer en Hemelwaterafvoer - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud beschoeiingen WSHD 2021-2025 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Inspectie, onderhoud en levering materialen binnensportaccommodaties - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding Schoonmaakonderhoud Nederland - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervanging van een financieel systeem inclusief implementatie en inrichting (VFSII) - Provincie Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering Luchtverkeersleiding Nederland - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering Speel- en Sporttoestellen 2022-2025 - Gemeente Houten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Assessments - Reclassering Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EU openbare aanbesteding tractoren - Gemeente Houten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ROVK Koppels en toebehoren - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Fruit op de werkplek - Wageningen University & Research
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Gegevenslevering combinatie verblijfsobject-id en sbi-code - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stations - Onderhoud perronkap Amsterdam Bijlmer Arena - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vluchtdeuren Maastunnel - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding 2022 t/m 2026 Huishoudelijke Hulp - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Forensisch DNA-onderzoek aan munitie(delen) en het MPS DNA-onderzoek - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Integraal beheer Strijp 1 2022 - 2025" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mobiliteits Data Systeem (MDS) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Integraal beheer Woensel Noord 1 2022 - 2025" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst uitvoeringsbegeleiding cultuurtechnisch werk 2021/2025 Zwijndrecht - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Best Value - Nieuwbouw rwzi Gaarkeuken - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-10-2021...
Lees verder

210066GDD Bedrijfscateringvoorzieningen - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Gebied Noord - Conserveren bruggen Wadden - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-11-2021...
Lees verder

Verwerking van de rijksbrede monostroom gevaarlijk afval - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 19-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder