zaterdag 2 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Motorrijtuigen- en Werkmaterieel Verzekering Gemeente Dronten - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-11-2021 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

e-HRM- en salarisverwerkingssysteem - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WFRL-11-19935 Slibtransport per auto - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Omgevingsmanager Verkenning Toekomst AWZI De Groote Lucht - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Programmamanager Werk en Inkomen - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

2020005 Ontwerp en realisatie Website - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Prefab DALI Mounting Plates - DMP - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) - Westpoort en Rieker Business Park - GVB Commercieel Vervoer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maatwerk meubilair - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Huishoudelijke Ondersteuning - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Opleidingsintermediair - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen en leegpompen van drie actiefslibtanks inclusief bijkomende werkzaamheden RWZI Eindhoven - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanpassingen RWZI Tilburg - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Belastingapplicatie - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Vernieuwing Informatievoorziening Waarderen - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Huishoudelijke Ondersteuning 2022 - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountancydiensten gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Koop, ontwikkeling en realisatie Hezelpoort Nijmegen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie - Leeractiviteiten integriteit - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

SAS procedure voor Re-integratievoorzieningen - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Eigendommenverzekering gemeente Halderberge - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Vernieuwing Informatievoorziening WOZ Waarderen - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Inburgering Tweede taalaanbieder - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Voornemen tot onderhandse gunning aan het ROC Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Offerte-uitvraag DAS devices (Chromebooks) - Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenbestekken PZH regio Noord en West - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Groenbestekken PZH regio Noord en West - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Klantcontactdiensten - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Pakket- en Koeriersdiensten (binnen- en buitenland) - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

BZK - EA - International Travel - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-software
Lees verder

Levering natuursteen centrum gemeente Wassenaar - Gemeente Wassenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Loggingtool - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2022 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wagenparkverzekering ten behoeve van Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-11-2021 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328 | Procedure:...
Lees verder

ABG163, Exploitatie reclamevitrines, 2022 en verder - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Semi-autonome energiesystemen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ombouw patrouillevaartuigen voor emissiereductie en refit - Aanbesteding - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie - Gezondheidsmonitor windpark Nij Hiddum-Houw - Provincie Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Friesland NL12 | Procedure: | CPV: Gezondheidsdiensten
Lees verder

Aanbesteding WEB-middelen - Gemeente Almere
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Mobiliteit en Lease - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Ontwerpdiensten nieuwbouw teambureau Het Hogeland - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Strategische advisering op het gebied van HR, proces- en informatiemanagement - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Stoffering - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf (nieuwbouw) twee Patrouillevaartuigen - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Conservering BO-2 Zeeland - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2021 | Plaats...
Lees verder

Incidentele klein bouwkundige werkzaamheden - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opvang en begeleiding studenten uit Caribisch Nederland - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OLP St Allure i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - ALLURE, Stichting voor openbaar primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Catering - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst turn key inhuren woon-/werk containers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg (EED) - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Maatwerk administratiediensten - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Promotie artikelen - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Sint-Oedenrode Zuid; klimaatrobuust - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Leermanagementsysteem - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder