dinsdag 19 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Onderhoud bomen 2022-2023 (2026) gemeente Bladel - Gemeente Bladel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inburgeringsvoorzieningen Wet Inburgering 2022 - Regio Westfriesland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie onderhoud van (groot)keukenapperatuur - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

Marktconsultatie (hernieuwde publicatie) - Onttrekken, verhuizen, opslaan en beheren van het papieren archief. - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Collectief Wmo vervoer de Dienst Noardwest Fryslân - Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Wmo-vervoer voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Incontinentiemateriaal - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Aannemer nieuwbouw RBT IJsselwaarden Velp - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

MLO 2021: Hulpmiddelen - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Jeugdzorg Plus Landsdeel Zuidoost Nederland - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2021-0186 - Stedelijke Beeldkwaliteitsmetingen Schoon - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

CSG Het Streek - Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie IA Sourcing - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Tender kavel 4A Sluisbuurt Zeeburgereiland - Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling (voormalig Ontwikkelingsbedrijf)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

P-2103298 Nieuwbouw stallingsloods te vliegbasis Volkel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-11-2021...
Lees verder

Bedrijfsinformatie Diensten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Toekomstbestendig maken noordelijk deel van de buurt Kruiszwin in Den Helder (civiel bestek) - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2021...
Lees verder

PRJ1129 Nieuwbouw 'Gemaal de Poel' - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Oisterwijk - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bermen-, velden- en slotenonderhoud 2022-2024 - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bermen-, velden- en slotenonderhoud 2022-2024 - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bermen-, velden- en slotenonderhoud 2022-2024 - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ongevallenverzekering ten behoeve van Veiligheidsregio Brabant-Noord - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Inhuur uitzendkrachten t.b.v. Circulus-Berkel B.V. - Circulus-Berkel B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Utrecht - Realisatie voertuigenstalling ICB - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Groenrenovatie en rooien bomen - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder