maandag 18 oktober 2021

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

TenderNed
Uitwerking structuurontwerp openbare ruimte (SOR) Entree - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Leveren van Sanitaire middelen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2021-0171 Voorbereiding Aanleg Beplantingen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

SURFsara Dutch National Supercomputer - SURF B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-10-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals - Stichting Blick op onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA - Onderhoud bermen en watergangen gemeente Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Fiscale advisering Avans Hogeschool - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2025 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Onderhoud elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Planning & Control Software - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Taalonderwijs B1 en Z-route nieuwe Wet inburgering - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding vrijstaande reclamevitrines - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Inhuur personeel voor bediening van nautische objecten 2022-2026 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Duurzaam door Waalre: Herinrichting N69 Eindhovenseweg Aalst - Gemeente Waalre
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Stimulering innovatief en vitaal/toekomstbestendig ondernemerschap, versterking vestigingsklimaat en aanpak leegstand in de stadscentra van Sittard en Geleen 2022-2025 - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzameling en verwerking van KCA/KGA milieuparken Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervangingsonderhoud en levering onderdelen IBA's - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wmo Begeleiding inclusief kortdurend verblijf Haren - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inkoop Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Segment 3B BSO+ - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Leerlingenvervoer Aanvullend Vervoer - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie raamovereenkomst inleen personeel - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Recruteringsdiensten
Lees verder

16078.13 Raamovereenkomst technische en architectonische adviesproducten - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vertaal- en redigeerdiensten - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programma van Eisen Preventief en correctief onderhoud mini- en rioolgemalen Wijdemeren - Gemeente Wijdemeren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verbouwing voormalige Rabobank tot gemeenschapsaccommodatie Den Herd voor de kern Bladel - Gemeente Bladel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding brokerdiensten (externe inhuur) - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie software gevonden voorwerpen inclusief dienstverlening - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Jeugdhulp regio's IJmond en Zuid-Kennemerland - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Kalibratie, reparatie en onderhoud van pipetten - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Rioolcombi - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verwerking afvalstromen vanaf milieustraten - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2021 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Friesland NL125,...
Lees verder

Maaien waterlopen Driehoek Loon - Balloo - Geelbroek - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien waterlopen Dwingeloo - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding van een nieuw eHRM/Payroll systeem - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Maaien waterlopen Ekehaar-Amen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Concessieovereenkomst voor het organiseren en exploiteren van het jaarlijkse winterevenement op het Vrijthof in Maastricht (2022-2026) - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

15274 | Herinrichting kantoor Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 |...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Oldenzaal - Gemeente Oldenzaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare procedure voor de levering van leermiddelen en distributie van leermiddelen (per lesmethode) SIVON - Coƶperatie Samen Innoveren/Inkopen/Ict voor Onderwijs Nederland UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Integraal beheer ICT-landschap Omgevingsdienst Haaglanden - Omgevingsdienst Haaglanden *
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Europese Aanbesteding Strategisch Marketingbureau tbv Stichting Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie - onderhouden en keuren van waterzuiveringsinstallaties - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Waterdistributie en aanverwante...
Lees verder

Schade advies, nader onderzoek en advisering inzake zienswijze en bezwaar en beroep ten behoeve van het Instituut Mijnbouwschade Groningen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verkiezingsdrukwerk 2022-2025 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Relatiegeschenken - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-04-2021 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie onderhoud e-installaties - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-11-2021 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ensceneringsmiddelen VRNHN - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

P2000 Pagers VRNHN - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

31163425 Herzien Herberekening betonnen t-liggers - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Levering, installatie & onderhoud Emissiemetingen AEB Amsterdam - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schaftwagens - WVS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

DAS gemeente - Mobiele telefoons - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS gemeente - Laptops - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Marktverkenning - IoT-dataloggers t.b.v uitlezing watermeters - Dunea N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: | CPV: Radio-, televisie-,...
Lees verder

DAS gemeente - Tablets - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Zonnestroominstallatie en onderhoud - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Personeel- en salarisadministratie - VISTA college
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GNSS market consultation - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wereldwijd navigatie- en...
Lees verder

AVG Gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Replacement Combustion System Frame 9/E Gas Turbine RoCa 3 2023 - Uniper Benelux N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - speciale sectoren | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA OLP Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leermanagementsysteem Albeda - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Infopagina & mededelingen - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Verkeersregelaars - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onkruidbeheersing verhardingen - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Verkeersmaatregelen en Engineering verkeersmaatregelen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31169697: Vliegcontract RWS-Waterschappen - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Arts vaccineren - Project corona - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Kwalitatieve opwaardering Haltes Uithoflijn - Provincie Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Bedrijfsbussen Saxion - Stichting Saxion
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Transport en verwerking van Maaisel - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Facilitaire dienstverlening – Multi services - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NU SKOWF - Schoonmaakdiensten, De Caegh - Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afvalstromen gemeente 's-Hertogenbosch - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2021 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding multifunctionals, reproapparatuur en nabewerkingswerkingsapparatuur - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Begeleiding naar ondernemerschap - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2023 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het onderhoud aan Werktuigbouwkundige en Elektrotechnische installaties - Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Materialen voor de behandeling van hartritme stoornissen - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

inspecties speeltoestellen en sportinventaris - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

N2000 Herstelmaatregelen Haaksbergerveen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2021 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering en plaatsing speelvoorzieningen - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Solo Noord Holland Noord (I, II, III) - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

CSG Het Streek, perceel 2 - Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheer, Onderhoud en doorontwikkeling KNMI.nl - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ABG159, Duurzame inrichting N303 Voorthuizen - Putten - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Kenniscentrum Hoogbegaafdheid - IUC-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor bijzonder...
Lees verder

Insighter - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Resultaatverplichte ICT / IV opdrachten ten behoeve van de ministeries van VWS, SZW, AZ, BZK, DEF, FIN, I&W (RWS), J&V (CJIB), OCW, en SVB - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eigendommenverzekering gemeente Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Forensische IT middelen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-10-2021 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-11-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder